הזמינו מערכי שיעור ופעילויות

חיפוש מערכי שיעור מתקדם

מערכים וחומרי למידה מומלצים:

מערכי שיעור מומלצים לכיתות יסודי:

  • לחלוק את העולם עם כולם: סדרת מערכי שיעור לשעורי חברה ולכישורי חיים. הסדרה עוסקת בהכרות עם עולמם המדהים של בעלי חיים, הכרות עם עולמם הרגשי, השפעות התפתחות הטכנולוגיה עליהם, וקבלת בחירות הומניות למענם. הסדרה מלווה בסרטונים לימודיים ובדפי עבודה. 
  • חושים ותחושות: מערך שיעור למדעים ולשעורי חברה לכיתות היסודי, העוסק ברגשותיהם של בני אדם ושל בעלי חיים, ומטרתו לפתח אמפתיה וחשיבה על עולמו של האחר. המערך מלווה במצגת ודפי עבודה.
  • לעוד מערכי שיעור לכיתות א’-ג’ ומערכי שיעור לכיתות ד’-ו’, במגוון מקצועות לימוד

מערכי שיעור מומלצים לכיתות העל-יסודי:

  • צרכים וזכויות: מערך שיעור באזרחות או לשעורי חברה, העוסק בשאלה למי מגיעים זכויות והתחשבות בצרכיהם. המערך יוצא מזכויות האם וזכויות הילד ומביא דוגמאות למקרים מהשטח של פגיעה בבעלי חיים וזכויותיהם ולפעילות למענם. המערך מלווה במצגת ודפי עבודה.
  • דיון עקרוני בשאלת בעלי חיים: מערך שיעור חוויתי לשעורי חברה, לפעילויות העשרה ולחינוך הבלתי פורמלי. המערך מלווה בכרטיסיות עמדה, ציטוטים של אישי ציבור, קטעי עיתונות וקריקטורות, ומטרתו לעורר דיון פתוח בשאלות הקשורות ביחסינו לבעלי חיים בצורה  חוויתית ומאפשרת.
  • לעוד מערכי שיעור לחטיבת ביניים ומערכי שיעור לתיכון, במגוון מקצועות לימוד.

פעולות מומלצת לתנועות נוער וליום שיא בבית ספר:

Comments are closed.

Skip to content