יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם

הורדת קבצים
כיתותז'-יב'
משך90 דקות
מקצועסביבה וקיימות, אזרחות, חינוך וחברה
המערך כוללמצגת 
עזריםמחשב מקרן ורמקולים, מחשבים אישיים לעבודה בקבוצות או כתבות מודפסות

הפעילות מותאמת להעברה לכיתות ז'-יא' בשיעור שמשכו שעה וחצי (שני שיעורים רציפים)
מצורפת מצגת לליווי הפעילות
במצגת ישנן הנחיות מפורטות לגבי כל שקופית

מטרות על:

  • להכיר את המדיניות וההצעות להתמודדות עם משבר האקלים ברמה הגלובאלית.
  • להכיר באפשרות שלנו לשנות. 

מטרות אופרטיביות:

  • ידע: התלמידים ידעו למנות לפחות שלושה יעדים מתוך יעדי SDG, להסביר ולהדגים אותם.
  • מיומנויות: למידה עצמאית כהכנה, חשיבה ביקורתית.
  • ערכים: אני חלק מהעולם, להביט על המעגלים הרחבים ביותר אליהם אנו משתייכות ולגלות איכפתיות.
  • חוויה: להרחיב את מעגל הידע וההשתייכות.

פתיחה: 10 דקות

והרי החדשות… נציג סיפור חדשותי אקטואלי, עדיף מהעולם , כדי לנסות לעמוד על הקשר של הסיפור למשבר האקלים ואלינו.

סיפור אפשרי – השטפונות בפקיסטן בשבועות האחרונים:  https://www.youtube.com/watch?v=DAiKMpDi-Cg

סיפור אפשרי אחר: ועידת האקלים בשארם –
https://www.youtube.com/watch?v=Gfx0oVML8LU

חלופה: נחלק לתלמידים כתבה מודפסת: תכנית אקלים במשרד להגנת הסביבה (במקרה שאין מקרן):  https://www.gov.il/he/departments/news/conference_in_eilat

לאחר מכן נציג את האו"ם (סרטון קצר במצגת) ואת יעדי האקלים של האו"ם.   מתוך הבנה שעלינו להשאיר לדורות הבאים מערכות אקולוגיות בהן הם יוכלו להתקיים פיתח האו"ם כלי שנקרא יעדי פיתוח בר קיימא: איך לצמוח באופן מקיים חיים כאן ועכשיו וגם בעתיד.
האו"ם קבע 17 יעדים. נעסוק בשישה- שבעה מהם (6,7,11,12,13,14,15).

משימה קבוצתית (30 דקות)

הכיתה תתחלק ל5-6 קבוצות. כל קבוצה תצפה בסרטונים אחרים (לפי היעדים שנבחרו, סרטון לפי היעד הרלוונטי) ותתבקש לענות על מספר שאלות לבד ואז לפתוח לדיון בקבוצה

1. מה הקשר של הסרטון לקיימות?

2. מה הקשר אלינו?

3. אלו בעיות עלו בסרטונים?

4. אילו פתרונות הוצגו בסרטון? 

כעת שתפו את חברי הקבוצה בתשובותיכם.

ואז-

5. הציעו פתרון נוסף. על הפתרון להיות קשור למה כן לעשות ולא רק מה לא לעשות (לא רק להפסיק לכרות עצים אלא מה כן וגם מי כן ומה לעשות אם לא יהיו עצים).

6. מה למדתי מהעבודה הקבוצתית?
(חלופה לסרטונים הינה קריאה ומענה על השאלות על בסיס כתבות , הכתבה האחרונה תתווסף לכתבות בכלל הנושאים).

הצגת התשובות בכיתה (20 דקות)

חזרה למליאה. מילוי משותף של טבלה, כל קבוצה מציגה את היעד שלמדה עליו מהסרטונים באמצעות הגדרת האתגרים והפתרונות. 

 למשל: מוצגת בעיה של כריתה מוגברת של יערות (ריאות חמצן לעולם). מסקנה: צריך לשמר עצים ביערות הגשם. הצעה לפתרונות: להקטין את צריכת הבשר כלומר (למשל) להשקיע בפיתוח ובהטמעה של שימוש בחלבון מן הצומח או בחלבון המגודל במעבדה. החמרת ענישה על כריתה לא מאושרת. שיקום יערות.

יעדי פיתוח בר קיימא (10 דקות)

האו"ם, אותו הצגנו בתחילת השיעור, לקח את היעדים לפיתוח בר קיימא צעד קדימה.
להראות את הסרטון קולאז' יעדים –   https://www.youtube.com/watch?v=BzmLVpHYOOA 
לכל אחד מהיעדים הגדירו באו"ם הסבר מורחב ומגוון פתרונות אפשריים.

היכרות עם SDG  – למידת היעד (10 דקות)

התלמידים ייכנסו לאתר. sdgi.org.il וליעד שרלוונטי לקבוצה שלהם. עליהם להרחיב את הבנתם והפתרונות המוצעים בעזרת מטרות היעד המוצגות באתר.
לקראת סיום השיעור נקרא להם לחזור למליאה ולספר מה התחדש להם.

סיכום (5 דקות)

כל שינוי הוא משמעותי, גם ברמת העשייה האישית וגם בשינוי חקיקה ושינויי מדיניות, think global act local.
אנחנו בתקופה של חשיפה גדולה וחיזוק הידע וההשפעה ההדדית שלנו על העולם והעולם עלינו.
בואו נהיה השינוי! כחלק מהקהילה העולמית.
אפשר להראות לסיכום את אחד הסרטונים של נס דיילי שעוסקים בשינוי של סביבה או בסרטון אופטימי אחר.

*מערך זה נכתב בשיתוף פעולה של צוות קיימות תיכון בגין חוויה לחיים רמת גן עם צוות חינוך אנימלס.

לעוד מערכי שיעור בסביבה וקיימות

bb_pages

דילוג לתוכן