סדרת שיעורי חקר ודיבייט בנושא “בני אדם וחיות אחרות”

כתיבה: יעקב לדור, תיכון מקיף חוף הכרמל

מערך שיעור מס’ 1-  דילמה: אימוץ כלב לעומת קנייה של כלב.

מערך שיעור מס’ 2: – דילמה- האם הבחירות שלנו בסופרמרקט משפיעות על אחרים?

מערך שיעור מס’ 3-  דילמה בנושאים: אמת בפרסום, היחס בין חוקים ומוסר.

מערך שיעור מס’ 4- דילמה בנושאים: “שיימינג” לעומת הוקעה פומבית אחראית ;  חופש העיסוק והפרנסה לעומת שמירה על רווחת בעלי החיים

מערך שיעור מס’ 5: דילמה בנושאים: האם צריך להתייחס אחרת ל”חיות מחמד” ול”חיות משק”?

 סדרת מערכי שיעור – בני אדם וחיות אחרות- מצגת

מטרות:

 • פיתוח דיונים משמעותיים ומושכלים בין התלמידים, דרך נושאים הנוגעים לעולמם
 • עידוד מעורבות חברתית
 • פיתוח יכולת עמידה מול קהל וכושר ביטוי בעל-פה
 • עידוד מיומנויות של חקר עצמאי ותמצות.
 • היכרות עם סוגיות מתחום היחסים בין בני אדם לבעלי חיים.

משך הזמן המומלץ לפעילות:

 • הפעילות מורכבת מחמישה שיעורים, שניתן להעביר את כולם או את חלקם.
 • כל שיעור מתוכנן בלוח הזמנים ל-45 דקות, אך ניתן גם לפרוס אותו על פני 90 דקות, לבחירת המורה.

מבנה כל שיעור בסדרה:

 • לפני תחילת השיעור המורה מניח על כל שולחן דף עם תמונה שממחישה באופן ויזואלי את הדילמה (מצורף בנספחים), או לחילופין, אם יש בכתה מקרן, המורה יקרין את התמונה.
 • (2-3 דקות) המורה מקריא את הדילמה
 • (כ- 3 דקות) המורה רושם על שני צדי הלוח טענות מנוגדות בהתאם לדילמה. התלמידים מתבקשים לחשוב על עמדתם בנוגע לדילמה, בספקטרום שבין שתי הטענות המנוגדות. כעת התלמידים קמים ומתמקמים לאורך הלוח, לפי מיקום העמדה שלהם.
 • המורה יחלק את הכיתה ל-2 קבוצות שוות, לפי המיקום שלהם לאורך הלוח.
 • (כ-15 דקות) כל קבוצה כעת מתבקשת לנסח טיעונים שיחזקו את עמדתם בנוגע לדילמה. כל קבוצה תקבל דף הנחיות כללי לבניית הטיעונים לדיבייט (מצורף בנספחים) ודף הנחיות ספציפי לדילמה הנידונה, ובעזרתו תחקור (באמצעות הפלאפון או מחשב) את הנושא, ותרשום את הטיעונים שאותם יציגו בפני כל הכתה. הקבוצה תנסח היטב את הטיעונים, ותבחר נציג/ה, שיתרגל מול הקבוצה את הצגתם. המורה יסביר לתלמידים שבסוף ניווכח לדעת מי הקבוצה ששכנעה באופן המוצלח ביותר.
 • (כ-12 דקות) כל קבוצה מקבלת 5 דקות בדיוק להצגת הטיעונים, באמצעות הנציג/ה הנבחר/ת (דקה לפני הסיום המורה יסמן לדובר שנותרה דקה)
 • [(כ-10 דקות) סיכום השיעור. המורה מסכם בפני הכיתה את ההצלחות ואי ההצלחות בקיום דיבייט תקין על מנת שהדיבייט הבא יהיה טוב יותר. כעת המורה יבקש מהתלמידים שוב להסתדר בשורה שמייצגת את ספקטרום העמדות בדילמה, רק על פי הטענות שנשמעו בדיבייט!
  המורה מבקש מתלמידים ששינו את מיקומם על ספקטרום העמדות, לשתף את הכיתה בסיבות לשינוי עמדתם.

  בשלב זה המורה מוזמן גם לשתף את הכיתה בעמדתו לגבי הדילמה.

 

 

 

This entry was posted in מערכי שיעור and tagged גילאי:כיתות ז ח טכיתות י יא יבסוג המערך:מערך מומלץמקצוע ותחום לימוד:חינוך וחברה - تربيةיעוץ חינוכי וכישורי חייםמולדת חברה ואזרחותמעורבות חברתיתעברית ולשון. Bookmark the permalink.

Comments are closed.