שיעורי חקר ודיבייט דילמה שלישית – אמת בפרסום, היחס בין חוקים ומוסר.

נכתב על ידי יעקב לדור. 
חלק ראשון בסדרת שעורי  חקר ודיבייט בנושא "בני אדם וחיות אחרות" (בקישור מערכים נוספים והנחיות כלליות למורה לסדרת השיעורים)

  • (כ2-3 דקות) המורה יקרין/יציג את שקופית הדילמה, ויקריא את התיאור שלה:

קבוצת אזרחים החליטה לתבוע את חברת "חביתת הזהב" על הטעיה בפרסום: בפרסומת לקרטוני הביצים כתוב "אצלנו התרנגולות חיות טוב", וקבוצת האזרחים טוענת שהתרנגולות של החברה חיות כמו כל שאר התרנגולות בתעשיית הביצים, ושלאורך שנים, הלכו שולל אחרי פרסומות החברה, האמינו שהתרנגולות חיות בתנאים טובים, ולכן קנו ביצים מהחברה. ב"חביתת הזהב" טענו בתגובה כי החוק בישראל מאפשר להחזיק תרנגולות בכלובים, ומכאן שבאופן אובייקטיבי התרנגולות אינן סובלות מתנאי המחיה שלהם בכלובי החברה. לטענתם, התרנגולות חיות טוב.

המורה כותב על הלוח בכל צד של הלוח את אחת מהטענות הבאות:

חברת "חביתת הזהב" מטעה את הציבור

חברת "חביתת הזהב" אינה מטעה את הציבור

התלמידים מתבקשים  לחשוב על עמדתם בנוגע לדילמה, בספקטרום שבין שתי הטענות המנוגדות. כעת התלמידים קמים ומתמקמים לאורך הלוח, לפי מיקום העמדה שלהם.

המורה יחלק את הכיתה ל-2 קבוצות לפי התלמיד/ה האמצעי/ת בספקטרום.

המורה מסביר את השלבים הבאים בשיעור: קבוצה אחת תייצג בהמשך השיעור את קבוצת האזרחים, וקבוצה שנייה תייצג את חברת "חביתת הזהב".

  • (כ-15 דקות) כל קבוצה כעת מתבקשת לנסח טיעונים שיחזקו את עמדתם בנוגע לדילמה. כל קבוצה תקבל דף הנחיות כללי (מצורף בנספחים) ודף הנחיות ספציפי (ראו כאן בהמשך), ובעזרתו תחקור (באמצעות הפלאפון או מחשב) את הנושא, ותרשום את הטיעונים שאותם יציגו בפני כל הכתה. הקבוצה תנסח היטב את הטיעונים, ותבחר נציג/ה, שיתרגל מול הקבוצה את הצגתם. המורה יסביר לתלמידים שבסוף ניווכח לדעת מי הקבוצה ששכנעה באופן המוצלח ביותר.
  • (כ-12 דקות) כל קבוצה מקבלת 5 דקות בדיוק להצגת הטיעונים, באמצעות הנציג/ה הנבחר/ת (דקה לפני הסיום המורה יסמן לדובר שנותרה דקה)
  • (כ-10 דקות) סיכום השיעור. המורה מסכם בפני הכיתה את ההצלחות ואי ההצלחות בקיום דיבייט תקין על מנת שהדיבייט הבא יהיה טוב יותר. כעת המורה יבקש מהתלמידים שוב להסתדר בשורה שמייצגת את ספקטרום העמדות בדילמה, רק על פי הטענות שנשמעו בדיבייט!
  • המורה מבקש מתלמידים ששינו את מיקומם על ספקטרום העמדות, לשתף את הכיתה בסיבות לשינוי עמדתם.
  • בשלב זה המורה מוזמן גם לשתף את הכיתה בעמדתו לגבי הדילמה.

הכנה לדיבייט שלבי בניית טיעון

דף הנחיות דילמה מספר 3

קבצים מצורפים

bb_pages

דילוג לתוכן