שיעורי חקר ודיבייט דילמה רביעית – חופש העיסוק והפרנסה לעומת שמירה על רווחת בעלי החיים

נכתב על ידי יעקב לדור. 
חלק ראשון בסדרת שעורי  חקר ודיבייט בנושא "בני אדם וחיות אחרות" (בקישור מערכים נוספים והנחיות כלליות למורה לסדרת השיעורים)

דילמה בנושאים: "שיימינג" לעומת הוקעה פומבית אחראית ;  חופש העיסוק והפרנסה לעומת שמירה על רווחת בעלי החיים

  • (כ2-3 דקות) המורה יקרין/יציג את שקופית הדילמה ויקריא את התיאור שלה:

קבוצת תלמידים לנה בטיול שנתי בקיבוץ שקמים. בוקר אחד, כשהסתובבו בקיבוץ והתקרבו לרפת, החלו לשמוע געיות. ברפת הם ראו עגל שכוב על הרצפה, לצד אמו הפרה. היה קל להבחין שהוא זה עתה נולד. למחרת חזרו התלמידים למקום, כי רצו לראות שוב את העגל, וכשהגיעו למקום, ראו את הרפתן מחזיק את העגל בידיו, ולוקח אותו למקום אחר, מחוץ לרפת. כששאלו אותו למה הוא מפריד את העגל מאמו, הוא ענה להם שבכל הרפתות נהוג לגדל את העגלים בנפרד, על מנת לחלוב את הפרה.

חלק מהילדים שלפו את הפלאפון כדי לתעד את הההפרדה. לאחר מכן, כשהתרחקו מהמקום, אותם ילדים אמרו שהם רוצים להעלות את הסרטון לפייסבוק, כדי ש"כולם יידעו שבקיבוץ שקמים מפרידים עגלים מהאמהות שלהם". חלק אחר מהילדים טענו לעומת זאת, ש"פרסום הסרטון יפגע בפרנסה של חברי הקיבוץ ולכן עדיף לא לפרסם אותו".

  • (כ-3 דקות) המורה כותב בכל צד של הלוח את אחת מהטענות הבאות:

חשוב לפרסם את ההפרדה בין העגל ואמו,  בגלל שמדובר בפגיעה בבעלי חיים שצריך לעצור

אסור לפרסם את ההפרדה בין העגל ואמו, בגלל שמדובר בשיימינג, שגם יפגע בפרנסה של הקיבוץ

התלמידים מתבקשים  לחשוב על עמדתם בנוגע לדילמה, בספקטרום שבין שתי הטענות המנוגדות. כעת התלמידים קמים ומתמקמים לאורך הלוח, לפי מיקום העמדה שלהם.

המורה יחלק את הכיתה ל-2 קבוצות לפי התלמיד/ה האמצעי/ת בספקטרום.

המורה מסביר את השלבים הבאים בשיעור: קבוצה אחת תייצג בהמשך השיעור את התלמידים שמעוניינים לפרסם את הסרטון, וקבוצה שנייה תייצג את התלמידים שמתנגדים לכך. כעת על כל קבוצה לנסח את הטיעונים של כל אחד מהצדדים בדיון, כדי לשכנע את הרוב האם יש לפרסם או לא לפרסם את הסרטון.

  • (כ-15 דקות) כל קבוצה כעת מתבקשת לנסח טיעונים שיחזקו את עמדתם בנוגע לדילמה. כל קבוצה תקבל דף הנחיות כללי (מצורף בנספחים) ודף הנחיות ספציפי (ראו כאן בהמשך), ובעזרתו תחקור (באמצעות הפלאפון או מחשב) את הנושא, ותרשום את הטיעונים שאותם יציגו בפני כל הכתה. הקבוצה תנסח היטב את הטיעונים, ותבחר נציג/ה, שיתרגל מול הקבוצה את הצגתם. המורה יסביר לתלמידים שבסוף ניווכח לדעת מי הקבוצה ששכנעה באופן המוצלח ביותר.
  • (כ-12 דקות) כל קבוצה מקבלת 5 דקות בדיוק להצגת הטיעונים, באמצעות הנציג/ה הנבחר/ת (דקה לפני הסיום המורה יסמן לדובר שנותרה דקה)
  • (כ-10 דקות) סיכום השיעור. המורה מסכם בפני הכיתה את ההצלחות ואי ההצלחות בקיום דיבייט תקין על מנת שהדיבייט הבא יהיה טוב יותר. כעת המורה יבקש מהתלמידים שוב להסתדר בשורה שמייצגת את ספקטרום העמדות בדילמה, רק על פי הטענות שנשמעו בדיבייט!
  • המורה מבקש מתלמידים ששינו את מיקומם על ספקטרום העמדות, לשתף את הכיתה בסיבות לשינוי עמדתם.
  • בשלב זה המורה מוזמן גם לשתף את הכיתה בעמדתו לגבי הדילמה.

הכנה לדיבייט שלבי בניית טיעון

דף הנחיות דילמה מספר 4

קבצים מצורפים

bb_pages

דילוג לתוכן