Category Archives: דפי מידע

תרנגולים המגודלים לבשר

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על תרנגולים המגודלים לבשר

תרנגולות בתעשיית ביצים

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על תרנגולות בתעשיית ביצים

תעשיות הפרווה והלבוש

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על תעשיות הפרווה והלבוש

דגים בתעשייה

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על דגים בתעשייה

פרות בתעשיית חלב

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על פרות בתעשיית חלב

עגלים שמגודלים לבשר

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על עגלים שמגודלים לבשר

תעשיית פיטום אווזים

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על תעשיית פיטום אווזים

פיטום אווזים

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על פיטום אווזים

עגלים בתעשיית בשר

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על עגלים בתעשיית בשר

גני חיות ופינות חי

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על גני חיות ופינות חי

ניסויים בבעלי חיים בתעשיית קוסמטיקה

פורסם תחת דפי מידע | סגור לתגובות על ניסויים בבעלי חיים בתעשיית קוסמטיקה

בעלי חיים בגני חיות

למרות
שפעמים רבות מצהירים גני
חיות
על עצמם כדואגים לבעלי
…להמשך

פורסם תחת | (היה הראשון/ה להשאיר משוב)

בעלי חיים בניסויי קוסמטיקה

…להמשך

פורסם תחת | (היה הראשון/ה להשאיר משוב)