צרכים, פגיעה וזכויות לעל יסודי: מערך שיעור להעשרה, מולדת ואזרחות

כיתות ז'-ט’
משך 45 דקות
מקצוע מולדת ואזרחותחינוך וחברה, כישורי חיים
המערך כולל מצגת וסרטון
עזרים מחשב מקרן ורמקולים
גרסאות נוספות מערך שיעור לד’-ו’ , שיעור מקוון סינכרוני

מבנה השיעור

מבוא: הזכויות שלנו 10 דקות
צרכים וזכויות של בעלי חיים  10 דקות
משימות ודיון בכיתה  10 דקות
זכויות אדם וזכויות בעלי חיים אחרים  5 דקות
זכויות וחובות (אופציונאלי אם נשאר זמן) 5 דקות
סיכום 5 דקות
פעילות המשך- חקר על צרכים וזכויות של בעל חיים נבחר (אופציונאלי)        

מטרות:

במולדת ואזרחות: הכרות בסיסית עם רעיון זכויות האדם והאזרח, התלמידים יכירו בהיותם בעלי זכויות בחברה הישראלית ויבחנו את נושא הזכויות לבעלי חיים כחלק מחובות האדם להתחשבות בצורכי הזולת.
בחינוך וכישורי חיים: הגברת המודעות של התלמידים לזכויות וצרכים של אנשים ובעלי חיים, בלמידה מתוך אמפטיה ועידוד סובלנות.

מצורפת להורדה מצגת לליווי השיעור

פתיחה: הזכויות שלנו – 5 דקות

מקריאים את הצהרת זכויות הילד בישראל (נספח 1, שקף 2 במצגת).

שאלות לכיתה:
האם הזכויות האלה רלוונטיות לדעתכם לכל הילדים בכל העולם? האם הן רלוונטיות לדעתכם גם למבוגרים?
האם הזכויות האלה רלוונטיות לדעתכם גם לבעלי חיים? כל הזכויות או חלקן?

צרכים וזכויות של בעלי חיים – 10 דקות

צרכים (שקף 3 במצגת):
ראינו שחלק מהזכויות במגילת זכויות הילד נראות לנו באופן אינטואיטיבי רלוונטיות לבעלי חיים וחלק לא. אך איך נדע, בצורה שיטתית יור, איזו זכות באמת צריך לתת לכל אחד? לילדים? למבוגרים? לבעלי חיים?
אחת הדרכים המקובלות לחשוב על כך היא להבין קודם כל אילו צרכים יש לכל אחד?
אז בואו נחשוב קודם כל, אילו צרכים יש לבעלי חיים?

בהיעדר מצגת או לצידה, ניתן לרשום על הלוח דוגמאות שונות שילדים מעלים

לשתות, לאכול, לטייל בחוץ, ליטופים, משחק. כדאי לעודד את הילדים לחשוב על חיות נוספות מלבד כלבים וחתולים, כגון חיות בר וחיות במשקים, ולהצביע על קשר בין צרכים של חיות בית לאלה של חיות בר (למשל: בדומה לצורך של כלב ביחס חם, ליטוף והוצאה לטיול ע”י האדם שמטפל בו, זקוק גם פילון או אפרוח לטיפולה המסור של אימו, ליחסי משפחה וחברות עם בני להקתו, למרחב מחיה וכדומה). כדאי לרשום את הצרכים מראש על-פי ארבעה טורים שיינתנו להם לאחר מכן הכותרות הבאות, או להשתמש במצגת בשקף 3 (כל לחיצה על העכבר תציג צורך נוסף ולאחר מכן ניתן יהיה לראות את סוג הפגיעה בצורך ואת הזכויות שיכולות לאפשר את הצורך ולמנוע את הפגיעה)

הצורך הבסיסי ביותר הוא במצב גופני תקין הוא כולל את החופש מכאב, ממכות ופציעות, מהתעללות, את הצורך בבריאות בריאות, ואת הצורך הבסיסי מכולם לחיות. 

צורך מרכזי וברור נוסף הוא הצורך לספק צרכים גופניים צורך זה כולל את הצורך במזון מספק (משביע, טעים, מזין), את הצורך במי שתייה (או השתכשכות, או שחייה) נקיים, את הצורך באוויר נקי לנשימה, מצע נקי לרביצה ולשינה, ואת חופש התנועה הבסיסי של הגוף, כגון היכולת לפרוש כנפיים. 

צורך מורכב יותר, אך חשוב לא פחות הוא הצורך בסביבה הולמת בכך נכללים הצורך בסביבה בה ניתן לנוע בחופשיות, הצורך בסביבה מעניינת ומגוונת שאופיינית לבית הגידול הטבעי (עופות מים, למשל, יסבלו בהיעדר מקום לשחות ולטבול בו), את הצורך לשחק (במיוחד, אך לא רק, לגורים), לחקור את הסביבה ולחפש מזון או מחסה. 

הצרכים המורכבים ביותר קשורים בצורך בחברה ובמשפחה בעלי-חיים החיים בקבוצות (להקות, עדרים, וכו’) זקוקים לקשרים חברתיים עם בני להקתם. קשרים אלה כוללים חברות, חיפוש מזון משותף, תחרות, וכן קשרים זוגיים והוריים, צורך לטפל בצאצאים ולהגן עליהם, וכמובן הצורך של הצאצאים עצמם בטיפול, בהגנה ובחום ההוריים.

אנחנו רואים בקלות איך התעלמות מצרכים של בעלי-חיים הנתונים לשליטתנו יכולה להפוך לפגיעה בהם.

פגיעה – הפס האדום במצגת

התעלמות מהצורך במצב גופני תקין עלולה להוביל לפגיעה גופנית ישירה בבעל-החיים: לגרימת כאב, מחלות, פציעה, נכות, וכמובן הרג. התעלמות מצרכיו הגופניים של בעל-חיים עלולה להובילה למניעת סיפוק צרכים גופניים: להרעבה או הצמאה, להאכלה במזון לא מתאים שעלול לגרום מחלות ובעיות, למניעת טיפול רפואי, לקשירה חונקת או כליאה צפופה, וכדומה. התעלמות מהצורך בסביבה הולמת עלולה להוביל לסביבה מגבילה: לכליאה מתסכלת בשטח קטן, צפוף או מזוהם, או בכלוב משעמם וחסר גיוון וגירויים כלשהם. התעלמות מהצורך החברתי והמשפחתי של בעל-חיים עלול לבידודו: לכליאתו בבידוד, למניעת קשרים חברתיים וזוגיים, או להפרדה בין גורים לאמהותיהם (המקובלת בתעשיות רבות). [מוכרים ביותר הניסויים שערך הפסיכולוג הארי הארלו, ומצאו שתינוק קופים הגדל ללא טיפול אם – גם אם הוא מואכל ומטופל היטב בבידוד – “ישתגע” ולא יוכל לתפקד בבגרותו באופן נורמלי.

זכויות

אם נסתכל שוב על הטבלה, נראה שכל הצרכים והפגיעות המופיעים בה, משותפים לא רק לחיות שחשבנו עליהן כשיצרנו את הרשימה, אלא גם לנו, בתור בני-אדם. אלה הם צרכים בסיסיים שמשותפים לכולנו, ואם מישהו מונע מאיתנו לממש אותם, נאמר שהוא מפר את הזכויות שלנו. לגרום למישהו כאב, לכלוא אותו, לבודד אותו מכל מגע חברתי, לשים אותו בתוך סביבה ריקה מגירויים, כל הדברים האלה הן פגיעות חמורות מאוד, בבעלי-חיים ובזכויות שלהם. אלה הם צרכים בסיסיים וזכויות בסיסיות, לבני-אדם וגם לבעלי-חיים אחרים.

אנו רואים שזכויות קשורות בצרכים. אפשר בעצם לומר שכל הזכויות של מישהו ניתנות לסיכום בזכותו הבסיסית לממש את צרכיו. לילד אין צורך לעוף (למרות שזה בלי ספק היה יכול להיות מהנה) אבל יש לו צורך ללמוד (גם אם לפעמים זה פחות מהנה). לציפור יש צורך לעוף, אך לא ללמוד בבית ספר – ומכאן גם נובעות זכויות שונות, המתאימות לכל אחד מהם. גם זכויות דומות, כמו למשל הזכות לנשום, ימומשו בצורה אחרת אצלנו ואצל דגים, הנושמים רק בתוך המים.

שורת הזכויות במצגת: הזכות לא לסבול מאלימות, הזכות לסיפוק צרכים גופניים, הזכות לסביבה הולמת, והזכות לחברה ולמשפחה.

משימות ודיון בכיתה – 10 דקות

בשקופית 4 נצפה בסרטון קצר – זכות הצבעה לפרות?! – מה הקטע?

לאחר הצפיה בסרטון נחלק לתלמידים משימה, בשקופיות 5-12. ניתן לבקש מהתלמידים שיענו במחברת, או בעל פה, אפשר בכל שקופית לשאול את כל 3 השאלות או רק אחת מהן.
ישנן 8 שקופיות, אפשר להסתפק ב4-5 אם תראו שרמת העניין יורדת.

המשימה:

עיינו בכל אחת מהתמונות שיוקרנו מייד [שקופיות 5-12] וחשבו 

 • מה היה מבקש מאיתנו בעל-החיים המופיע בתמונה, אילו היה יכול? [סוס המנוצל לעבודה: “שחררו אותי מהעבדות!”; אפרוח במדגרה: “אני רוצה את אמא!”; עגל: “אני רוצה לרוץ ולשחק בחוץ!”; פיל בקרקס: “אני רוצה לצעוד חופשי!”; קוף בכלוב: “אני זקוק לחום ואהבה!”]
 • ציינו צרכים שלדעתכם נמנעים מבעל-החיים בתמונה [מהסוס נמנעים למשל צעידה חופשית, ראייה לצדדים, משחק ומנוחה; מהאפרוח – טיפול אימהי ותחושת ביטחון; וכו’]
 • האם אתם מכירים בעלי-חיים נוספים שזכויותיהם נפגעות בצורות דומות? [גם חמורים וגמלים מנוצלים לעבודה ולסחיבת משאות; גם טלאים או עגלים מופרדים מאמהותיהם בתעשיית המזון מהחי; גם כלב קשור ברצועה קצרה אינו יכול לשחק ולרוץ כמו העגל; וכו’]

דיון בכיתה: (שקופית 13)

 • אילו זכויות בעלי-חיים מופרות לדעתכם בתמונות ?
 • כיצד נפגע מי שזכויותיו מופרות בצורה כזאת? 
 • איך ניתן למנוע פגיעה בזכויות מהסוג המוצג בתמונות?
  הצעות לתשובות אפשריות:
  כלב: להעזר בהורים על מנת לדבר עם מי שקושר אותו ברצועה קצרה שישחרר אותו או לפחות יאריך את הרצועה, ואף להתלונן במשטרה או לעמותת ‘תנו לחיות לחיות;
  תרנגולות: כאן לא מדובר בפגיעה של אדם בפרטי, אלא בתעשייה. בתחום זה ניתן לפנות בשתי דרכים מרכזיות. האחת היא קידום חקיקה לשיפור התנאים. הכלוב במוצג בתמונה הוא כלוב סוללה שנפוץ בתעשיית הביצים. באיחוד האירופי השיטה הזו כבר אסורה וגם בארץ פועלים ארגונים לאסור אותה. ב2022 כבר הוציא שר החקלאות תקנות לאסור את כל הכלובים האלה בארץ באופן הדרגתי, אבל השינוי צפוי לקרות תוך 15 שנים, ולא יקרה בלי שהציבור יראה שאכפת לו והוא תומך באיסור הכלובים, על ידי חתימה על עצומות, הפצה ברשתות חברתיות, הפגנות ופעילויות מחאה, כתיבה לקובעי מדיניות וכדומה. דרך נוספת להשפיע על תעשיות כאלה ולצמצם את הפגיעה בחיות היא בכיס שלנו. אם אנחנו הצרכנים לא נקנה ביצים מכלובים כאלה או מוצרים אחרים שביצור שלהם פגעו בבע”ח, או שנקנה פחות, המגדלים בעצמם יבינו שכדאי לעשות שינוי.

זכויות אדם וזכויות בעלי חיים אחרים – 5 דקות

מציגים את שקופית 14 במצגת
לפניכם רשימה של חמש זכויות אדם בסיסיות. אילו מהן מהוות לדעתכם גם זכויות שמגיעות לבעלי-חיים? נמקו.

 • הזכות לחיים ולשלמות הגוף
 • הזכות לכבוד
 • הזכות לשם טוב
 • הזכות לחירות
 • הזכות לחופש ביטוי

שאלה:

 • האם תוכלו למצוא גם זכויות שרלוונטיות לבעלי-חיים מסוימים אך לא לבני אדם? [דוגמאות לתשובות אפשריות: הזכות לקנן ולדגור רלוונטית רק לעופות, הזכות להתעופף ולנדוד רלוונטית רק לעופות ודגים ממינים מסוימים, הזכות לחיות במים רלוונטית רק לדגים ויונקים ימיים, וכדומה]

שקופית 15 במצגת או על לוח

 • האם תוכלו למצוא זכויות אדם שאינן רלוונטיות לכל בני-האדם, אלא רק לקבוצות מסוימות? [הזכות להצביע בבחירות – חשובה ביותר אך אינה רלוונטית לתינוקות למשל; הזכות לבצע הפלה – שנויה במחלוקת במדינות מסוימות, אך בכל מקרה איננה רלוונטית לגברים; הזכות שיפרנסו אותך – זכות ששמורה לרוב רק לילדים]

חישבו על עוד שתי דוגמאות לפחות בכל טור בטבלה בשקופית 15:

 • צרכים (או זכויות) המשותפים לכל בעלי החיים (ובהם בני-אדם): [לדוג' צורך לאכול ולשתות, צורך בהורים, חברה ומשפחה]
 • צרכים (או זכויות) של בני-אדם שאין לבעלי חיים אחרים: [זכות להצביע בבחירות, זכות לגישה לרשת האינטרנט]
 • צרכים (או זכויות) של בעלי חיים שאין לבני-אדם: [לנדוד (עופות ודגים נודדים), הצורך לעוף, לבנות קן, לדגור (עופות)]

זכויות וחובות – 5 דקות (אופציונאלי, אם נותר זמן)

מציגים את שקופית 16 במצגת ושואלים:

 • עם מי מהילדים אתם מסכימים? מדוע?
 • האם בישראל הזכות (של בני אדם) לחיים תלויה בקיום חובה כלשהי?

מסכמים:
יש אמנם זכויות שכרוכות בחובות. למשל, הזכות לקבל תשלומי פנסיה תלויה בעבודה לאורך מרבית החיים. הזכות לקבל תעודת בגרות מותנית בעמידה בחובות הבחינה והלימודים, וכו'. אבל ישנן זכויות שאינן תלויות בחובות, זכויות שמגיעות לכל אחד, בלי קשר להתנהגותו. למשל, הזכות לחיים ולשלמות הגוף אינה תלויה בשום דבר. במדינות דמוקרטיות, אפילו פושעים מסוכנים שהפרו כל חוק – עדיין נהנים מהזכות הבסיסית לחיים ולשלמות הגוף.

סיכום: הפרת זכויות בעלי חיים בישראל – 5 דקות

ראינו כמה חשובות הן זכויות, לנו בני האדם, ולבעלי החיים. כעת נבחן את הפגיעה בזכויות, ונבדוק בשקופית 17

 • באילו מקומות ודרכים נפגעות לדעתכם זכויות של בעלי-חיים בישראל כיום? 

כדאי לעבור על הטבלה עם הכיתה ולוודא היכרות עם התחומים השונים המוזכרים בה.
למדנו היום על הקשר בין פגיעה, צרכים וזכויות, אפשר לסיים את השיעור בשאלה "מה התחדש לכם היום? מה אתם לוקחים מהשיעור הזה הלאה לחיים?"

אפשר להציע שעל מנת להעמיק ולהבין טוב יותר את מה שלמדנו, יבצעו התלמידים תרגיל מסכם:

פעילות המשך – חקר על בעל חיים נבחר   

 • בחרו מין מסוים של בעל-חיים וכתבו את “מגילת הצרכים והזכויות” של חיה ממין זה:
 • אספו מידע על הסביבה ההולמת את צרכי בעל החיים מהמין שבחרתם 
  (רמז: קראו על בית גידולו הטבעי, ועל צרכיו הגופניים, החברתיים והמשפחתיים של בעל חיים ממין זה). 
 • בהתאם למידע זה, נסחו שישה כללים במגילת “הצרכים והזכויות” של אותו בעל חיים, שיבטיחו את צרכיו החשובים ביותר. 
 • ציינו שני מקומות שבהם מפרים בני-אדם כמה מהצרכים והזכויות של בעל החיים המופיעים במגילה, ותארו את הפגיעה שהדבר גורם לו.

להרחבה למורה: אמנת זכויות הילד של האו"ם, וחוק זכויות התלמיד, באתר משרד החינוך.

לעוד מערכי שיעור באזרחות
לעוד מערכי שיעור לשעורי חינוך

bb_pages

דילוג לתוכן