חידון החיה המסתורית – ליסודי

למערך לעל יסודי ,  למערך בערבית
מטרות הפעילות :

  • היכרות עם הפוטנציאל הרגשי והשכלי של בעלי החיים שהאדם משתמש בהם.
  • היכרות עם היחס הנהוג לבעלי החיים כיום.
  • פיתוח חשיבה אודות היחס המתאים לבעלי חיים.

הפעילות הינה מודולרית, וניתן להשתמש גם רק בחלק מהתכנים והשקופיות, בהתאם לגיל המשתתפים. 

מצגת חידון החיה המסתורית ליסודי

פורסם תחת מערכי שיעור תגיות: גילאי:כיתות א ב גכיתות ד ה וסוג המערך:פעולה לתנועות נוער ושיעור חוויתימקצוע ותחום לימוד:חינוך וחברה - تربيةמשחקי חברה [קישור ישיר]

Comments are closed.