חידון החיה המסתורית – ליסודי

למערך לעל יסודי ,  למערך בערבית

הפעילות מתאימה ומומלצת גם לקראת חג פורים.

פעילות חוויתית ללימוד על בעלי חיים שאנחנו לא תמיד חושבים עליהם… מה התכונות הייחודיות של כל בעל חיים, מה הוא יודע לעשות, אילו קשרים משפחתיים וחברתיים הוא מקיים?
לאחר חשיפת התשובה ניתן מידע קצר ומותאם לגיל על פגיעה באותו בעל חיים בתעשיות הממוסדות, תוך דגש על הפער בין היכולות והצרכים שלו לבין מה שלא מאפשרים לטו לעשות בתעשייה.

מטרות הפעילות :
היכרות עם הפוטנציאל הרגשי והשכלי של בעלי החיים שהאדם משתמש בהם.
היכרות עם היחס הנהוג לבעלי החיים כיום.
פיתוח חשיבה אודות היחס המתאים לבעלי חיים.

החידון הינו מודולרי, וניתן להשתמש גם רק בחלק מהתכנים והשקופיות, בהתאם לגיל המשתתפים. 

מצגת חידון החיה המסתורית ליסודי

This entry was posted in מערכי שיעור and tagged גילאי:כיתות א ב גכיתות ד ה וסוג המערך:פעולה לתנועות נוער ושיעור חוויתימקצוע ותחום לימוד:חינוך וחברה - تربيةמשחקי חברה. Bookmark the permalink.

Comments are closed.