מה אילו?

לעוד פעולות לתנועת נוער

מהלך הפעילות

במהלך המשחק מתארים משהו שקיים כיום (מוצר מסוים, שיטת עבודה, בעל חיים, סוג מזון, מנהג וכו'…), ומבקשים מהילדים להסביר, מה לדעתם היה משתנה, אילולא היה קיים אותו דבר. למשל, מה היה קורה אילו ביצים היו מצרך מאוד מאוד יקר, וכמעט לא ניתן היה להשיג אותן? מה היה קורה אילו מעולם לא היו חושבים להרוג בעלי חיים כדי לאכול אותם? מה היה קורה אילו לא היו מייצרים בגדים חמים מצמר?

יש להדגיש שתי נקודות חשובות בדיון: ראשית, חשוב להדגיש שיש תחליפים טובים ומספקים לכל הדברים האלה ש"נעלמו" מהעולם. שנית, חשוב להדגיש כמה שבעולם שבו מעולם לא הרגו בעלי חיים לצורכי מאכל, או שלא ניצלו בו בעלי חיים למטרות שונות, פעולה כזו נתפשת כמוזרה, לא הגיונית וקיצונית.

מטרת הפעילות

מטרת הפעילות באה לידי ביטוי בשתי הנקודות שיש להדגיש: קיימים תחליפים מעולים למוצרים מן החי, ובנוסף, עצם הניצול של בעלי חיים למטרות ייצור הוא מוזר וקיצוני, ואנו רגילים לקבל אותו כמובן מאליו, רק בגלל התניות חברתיות.

דוגמאות לנושאים לדיון

  • אילו ביצים היו מאוד יקרות, וכמעט לא היה ניתן להשיג אותן (כך שהיו אוכלים מעט מאוד ביצים, ואולי אפילו בכלל לא היו אוכלים ביצים).
  • אילו מעולם לא היו חושבים על האפשרות להרוג בעלי חיים למטרת אוכל.
  • אילו לא ניתן היה לייצר בגדים חמים מצמר של כבשים.
  • ניסויים בבעלי חיים לא מאפשרים להסיק מסקנות חד משמעיות בנוגע להשפעת אותם חומרים, תנאים וכו', על בני האדם. מה היה קורה אילו מעולם לא היו מניחים, שאפשר להסיק מסקנות כלשהן מתוך ניסויים בבעלי חיים?
  • אילו חתולים וכלבים לא היו מבוייתים.
  • אילו בני אדם היו יכולים להבין את בעלי החיים השונים (ממש לדבר איתם).

bb_pages

דילוג לתוכן