חקלאות

קיצור תולדות האנושות – בהקשר בעלי חיים

Posted in מערכי שיעור | Tagged מקצוע ותחום לימוד:היסטוריהחקלאותמדעים וטכנולוגיה - العلوم | Comments Off on קיצור תולדות האנושות – בהקשר בעלי חיים