מערך שיעור לשבועות – חג הביכורים או חג החלב?

כיתותג'-ט'
משך45 דק'
מטרותהתלמידים יכירו את שמות החג השונים ומשמעויותיהם
התלמידים יעמדו על הקשר שבין חג השבועות למסורת אכילת מוצרי חלב.
עזרים אפשרייםכרטיסיות מודפסות/ מצגת
מקרן ורמקולים
ייצוגים לשבעת המינים
אמצעים לסחיטת ענבים
אמצעים להנבטת חיטה
מוצעות שתי אפשרויות לבחירה לחלק ב' של השיעור: לימוד הנוגע בתעשיית החלב וחלופות חלב, או לימוד המתמקד בשבעת המינים.

פתיחה (5 דקות)

שאלות לכיתה:
1. אילו מנהגי חג אתם מכירים בשבועות? מה נהוג לעשות אצלכם בבית/במשפחה/בסביבה?
2. האם מקיימים אצלכם במשפחה ארוחה חגיגית לכבוד חג שבועות? אם כן, מה בדרך כלל אוכלים בארוחה הזו? 

שמות החג ומנהגיו (10 דקות):

שאלה לכיתה: אילו שמות נוספים יש לחג השבועות שאתם מכירים?

נחלק לתלמידים כרטיסיות עם שמות החג וציטוטים מהמקורות או נקרין במצגת לקריאה יחד במליאה

חג השבועות – השם המקובל, ככתוב "וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים" (שמות ל"ד), "שבעה שבועות תספור-לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לה' אלוקיך" (דברים ט"ז, ט- י').
חג הקציר – על שם עונת הקציר, לחג אופי חקלאי, וכך הוא מודגש בתורה: "שלוש רגלים תחוג לי בשנה… וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה " (שמות כ"ג, י"ד- ט"ז). החג חל בתקופת הקציר, תקופת סוף האביב ותחילת הקיץ. תקופה שבה חוגג החקלאי את קציר יבולו. בתקופה שבית המקדש היה קיים הביאו קורבן מיוחד שנקרא "שתי הלחם". כיכרות לחם שנאפו מביכורי קציר החיטים כנאמר "והניף הכהן אותם על לחם הביכורים…" (ויקרא כ"ג, י"ט).
 חג הביכורים – משום שהחל משבועות ועד לחג הסוכות, היו החקלאים מביאים את ביכוריהם (ראשית הפירות שצמחו בשדותיהם) לבית המקדש. "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם" (במדבר כ"ח כ"ו). הביכורים הם ממתנות הכהונה שבני ישראל היו נוהגים להביא לבית המקדש. הביכורים הובאו משבעת המינים שהשתבחה בהן ארץ ישראל: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זבת חלב ודבש" ( דברים ח' ח').
חג מתן תורה – או בשמו המלא "זמן מתן תורתנו", השמו זה של החג מבוסס על מקורות תלמודיים שלפיהם ביום ו' בסיון ניתנה התורה לבני ישראל על ידי משה בהר סיני "משה קבל תורה מסיני …" ( אבות א').
חג עצרת – משמעות המילה עצרת היא סיום ונעילה, חג השבועות מהווה סיום ונעילה של ספירת העומר שהחלה בחג הפסח. 
נלקח מתוך: אתר מינהל חברה ונוער

נצייר על הלוח שמש אסוציאציות שבמרכזה המילים "חג השבועות"
נבקש בכל פעם מתלמיד/ה שקיבל/ה כרטיסיה להקריא אותה, ואז נוסיף סביב המעגל את השם שהוקרא.
נבקש מהתלמידים לציין אילו דברים חדשים למדנו על החג מהקריאה ונוסיף על גבי השמש.
(מומלץ לרשום מנהגים בצבע אחד, את שמות החג בצבע שני, ומאכלים/חפצים בצבע שלישי)
אם התלמידים מתקשים, נשתמש בשאלות מנחות:
אילו מנהגים עולים מהכתוב? אילו סוגי מאכלים מצוינים בהקשר של החג? אילו פעולות קשורות בחג?

שאלה לכיתה:
שניים משמות החג, חג הקציר וחג הביכורים, מתקשרים למזון. אילו מאכלים שמות אלו מסמלים? מהו הקציר ומהם הביכורים?
נסביר:  הקציר הוא איסוף של דגנים כמו: חיטה ושעורה מהשדה. 
מה מכינים מחיטה למשל? (לתת רגע למענה) למשל, לחם.
הביכורים הם הפרי או הירק הראשון בעונה. המצווה בימי בית המקדש היתה להביא את הפרי הראשון משבעת המינים.
מי יודע.ת למנות את שבעת המינים? (תשובה: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר). 

חג החלב? (5 דקות)

שאלה: דיברנו בהתחלה על מנהגי החג ועל ארוחות החג ורבים מכם סיפרתם על אכילת מאכלי חלב. האם במקורות שקראנו יש אזכור לחלב?
נסביר: התשובה היא כן, בין הציטוטים דובר על "ארץ זבת חלב ודבש".  זו הדרך שבה מתוארת ארץ ישראל, כנפלאה ומלאה בשפע מזון, אך חלב לא נכלל בשבעת המינים כמו שראינו.
יש פרשנים רבים שאומרים שכאשר כתוב חלב בציטוט "ארץ זבת חלב ודבש" הכוונה היא בעצם לעסיס של הפירות (המיץ של הפרי), והדבש – דבש תמרים. בתקופת המקרא אנשים פחות ידעו איך לייצא דבש מכוורות של דבורים, ויצרו דבש בקלות מהתמרים, שהם חלק משבעת המינים.
מעבר לכך, אם נבחן את כל הדברים שהוזכרו על הלוח, אנחנו רואים שמה שמצויין במקורות בפועל מתייחס למאכלים מהצומח. יכול להיות שחלב לא אמור להיכלל בין המאכלים המאפיינים את החג לפי המסורת? כיצד קרה שדווקא החלב הפך להיות המאכל שהכי מסמל את החג? [לאפשר מענה אם לתלמידים יש רעיונות לתשובה לגבי השאלה].
נמשיך ונסביר: בשנים האחרונות חלב הפך להיות מאכל מרכזי מאוד בחג השבועות בעיקר בגלל פרסום של חברות שמוכרות מוצרי חלב כמו "תנובה" או "מועצת החלב" (ארגון שמייצג את מגדלי החלב). 

מכאן ניתן להמשיך את השיעור בשני אופנים. לחצו על כל אחת מהאפשרויות להרחבה עליהן:

להמשך השיעור בנושא: היכרות עם תעשיית החלב

אז מה אנחנו באמת יודעים על תעשיית החלב?

נסביר: למרות שחלב הוא לא חלק מרכזי במנהגי החג לפי המקורות, כמו שראינו, בימינו, יש עיסוק רב סביב מאכלי חלב סביב החג. בחלק זה של השיעור נעסוק במקור החלב וכיצד הוא מגיע אלינו.

נערוך טבלת השוואה:

    1. אילו סוגי חלב אתם מכירים? (חלב סויה, חלב פרה, חלב שקדים, חלב אורז)
    2. מה מקור כל סוג חלב, מהם מרכיביו?

סוג חלב
כיצד מיוצר?

נמשיך ונשאל: איך זה שלפרות יש חלב?
בואו נחשוב על זה רגע, לחתולות גם יש חלב? לכלבות? ולבני אדם? לנשים. מתי הוא מגיע?

נסביר:
כמו לכל הנקבות ממשפחת היונקים לפרות יש חלב רק כשהן בהריון ואחרי הלידה. חלב זה שהן מייצרות בגופן מיועד באופן טבעי להאכלת הגור שלהן, כלומר העגל. בשביל שפרה תוכל לתת חלב, היא צריכה לעבור הריון של תשעה חודשים ולהמליט (ללדת). כדי שאנחנו נשתה חלב פרה צריך בעצם להרחיק את העגל מאימו, מיד אחרי שנולד, כדי שאנשים יוכלו לחלוב את הפרה ולמכור את החלב לבני אדם.

פרות הן חיות יותר חכמות ויותר חברותיות ממה שנדמה לרובנו. הפרדה זו של עגל מאימו היא קשה וכואבת, גם לעגל וגם לפרה.
נעבור לחידון קצר על פרות ועגלים שאלות ותשובות להדפסה

*במקום החידון או בנוסף, אפשר לצפות בסרטון המספר על פרה ועגל שהופרדו בתעשייה, ואוחדו מחדש בחוות ההצלה. (הסרטון באנגלית בדקות 00:00-01:45).
** לסרטון בעברית, יש להקדים ולחבר את הנלמד, שכן הדבר קורה גם בעיזים. הסרטון הישראלי מתאר איחוד בין עז לגדיות שלה  ב"חוות החופש" על הקשר בין עז לגדיות שלה.

להמשך השיעור בנושא: היכרות עם שבעת המינים (5 דק')

פעילויות חווייתיות שקשורות בשבעת המינים. לדוגמא:

    1. טעימה משבעת המינים בעיניים עצומות וניחוש באיזה מהמאכלים מדובר (חשוב לוודא מראש אלרגיות, להוציא חרצנים וכו').
    2. סחיטה ידנית של מיץ ענבים
    3. הנבטת זרעי חיטה יבשים (קיימים מדריכים רבים ברשת, למשל סרטון הדגמה)

סיכום (5 דקות):

אז מה אפשר לעשות? בחג שבועות ובכלל, בנוגע לסוגיית החלב?

בחג שבועות כדאי לזכור להתמקד במאכלים המסורתיים של החג: שבעת המינים, פירות, חיטה (וכל מה שמכינים ממנה).

ומה לגבי שתיית חלב ואכילת מוצרי חלב בחג שבועות, או בכל שנה? יש אנשים שבוחרים פשוט לאכול קצת פחות. אפשר גם להחליף חלק מהחלב שאנחנו שותים וחלק ממוצרי החלב בחלב מהצומח. ראינו קודם שיש גם סוגי חלב שלא מגיעים מבעלי חיים אלא מצמחים כגון סויה, שיבולת שועל, אורז ושקדים.

משימה לבית:

שאלו את ההורים והסבים שלכם איך חגגו את שבועות בבית שלהם כשהיו ילדים. מה היה נהוג לאכול בארוחת החג, אם היתה?
כתבו סיכום קצר להצגה בשיעור הבא. כתבו האם יש הבדלים בין מה שסיפרו ההורים והסבים למנהגים הנהוגים אצלכם בבית כיום.
אפשר לצרף גם תמונות.
 דף עבודה לבית להדפסה

bb_pages

דילוג לתוכן