נסכים שלא להסכים – פעילות דיבייט בנושא: זכויות בעלי חיים

כיתותד'-ו | ט'-יב' (יסודי ועל-יסודי)
משך45 דק'
תחום הדעתכישורי חיים, חינוך וחברה, סביבה וקיימות
מטרותהתלמידים יתנסו בפיתוח מיומנויות מסוג: חשיבה ביקורתית, כושר ביטוי ועמידה מול קהל.
מטרת פעילות מסוג "דיבייט" היא, בין השאר, לעודד מעורבות סביבתית וחברתית ואחריות אישית.
מהלך בניית הטיעונים לדיבייט יכול לשלב בתוכו פעילות איתור ואיסוף מידע עצמאי וחקר.
עזרים אפשרייםמצגת פתוחה לעריכה/הדפסה
ראו בתחתית המסמך: דוגמאות לכלים דיגיטליים לפעולות של דיון וסקר
מתאים ללמידה פרונטלית, כמו גם ללמידה מרחוק

מבוא/רציונל

פעילות קבוצתית-כיתתית מסוג "דיבייט" או "תרגול עמדות" מתבססת על ההנחה שכל אחד ואחת מאיתנו עוברים תהליכי הבהרה וגיבוש של תפיסת עצמנו ביחס לאחרים, על הערכים שאנחנו נושאים ומייצגים בעולם, על סמך נסיוננו וחוויותנו בחיים.
תרגול מסוג זה מפתח יכולות של הבעה בעל-פה ושל הקשבה פעילה, בד בבד שהוא מאפשר העצמה אישית יחד עם תחושת שייכות לקבוצה.

חשוב לזכור, מטרת הדיבייט איננה הכרעת הדין על הנושא עליו מתנהל הדיון, אלא מטרתו הנחת התנאים לשמיעה של הדיעות השונות הקיימות בקבוצה, תוך קידום תרבות של שיח פורה, כחלק מהיותנו פרטים בתוך חברה דמוקרטית ופלורליסטית.

נושאים לדיון – למה דווקא חיות?

כיוון שאנחנו חברת בני-האדם משפיעים בהיבטים רבים על סביבות חייהם של בעלי-חיים, נושא זה יהיה תמיד רלוונטי וחשוב לגבש את עמדתנו כלפיו. בני האדם שותפים במארג החיים יחד עם בעלי-החיים בקשר שלא ניתן להתיר, וכדאי לעמוד על הקשר הזה, כפי שאנחנו מתייחסים לאמות מידה ומוסר בשאר התחומים של חיינו.

במערך זה מופיעים 6 היגדים לדיון בנושאים הנוגעים לזכויות בע"ח ורווחתם:
1. למי האחריות על רווחת בעלי החיים? לפרט או למוסד/מדינה
2. מה עדיף יותר? לאמץ כלב גזעי או מעורב?
3. האם זכויות בני-אדם וזכויות בעלי-חיים צריכים להיות מקודמים באותה מידה?
4. האם הובלה של בעלי-חיים מחו"ל חיונית לרווחתנו?
5. האם טוב לסרס ולעקר חתולי רחוב?
6. האם כדאי לעודד את המסחר של "ביצי חופש"?

כל אחד מההיגדים מוצג בקובץ המצורף כשתי עמדות העומדות זו כנגד זו.
ניתן לבצע התאמות ההיגדים לפי קבוצת הגיל.

איך להעביר את הפעילות? הצעות למהלך

פעילות זו אפשר להעביר בצורה פעילה בכיתה, בחלוקה לקבוצות, בשימוש באמצעים דיגיטליים וגם במפגש מקוון במקרה של למידה מרחוק.
המגוון רחב גם לגבי הבחירה לאיזו רמת דיון תרצו להביא את התלמידים. הרמה הבסיסית והנגישה ביותר היא כזו שלא מאתגרת את התלמידים לעמוד בעצמם מול הכיתה. במסגרת שכזאת הטיעון מובא לכלל הכיתה וכל אחד ואחת יכולים להביע את עמדתם:

1. בהצבעה בע"פ או באמצעות כלי דיגיטלי (ראו דוגמאות לכלים מטה) על סולם דרגות של ערכים

2. בהעמדה פיזית של המשתתפים בחלל – כך אפשר לראות את היחס בין המשתתפים לגבי כל עמדה (ראו הצעות לעמדות פיזיות למטה באתר פורטל משרד החינוך)

בכל אופן, מומלץ להשתמש באמצעים חזותיים (דיגיטליים או פיזיים) לראות בהם את היחס. כל פעולה כזאת, מקדמת לאחריה את הדיון, כאשר מבקשים.ות מהמשתתפים.ות לנמק את עמדותיהם.ן

בשתי האפשרויות שהובאו מעלה ההמלצה למהלך השיעור היא כזאת:

פתיחה10 דק'להסביר את חשיבות הנושא של דיון בנושא זכויות בעלי-חיים, מה ההשלכות, כיצד זה מלמד אותנו על עצמנו, על היכולת שלנו להפגין חמלה גם כלפי עצמנו כבני אדם בחברה.
להסביר מהי מהות פעילות הדיבייט, מקורה ויתרונותיה.
פעילות20 דקלהציג כל היגד (כ-6 היגדים) ולבקש להצביע או "להתפקד" לפי העמדה.
לתת מקום לשיח קצרצר בין היגs להיגד.
איסוף15 דק'לדבר גם על מה למדנו על הנושא מעמיתנו לכיתה, נקודות חשובות שעלו שלא היינו מודעים אליהן קודם.
לתת מקום לשתף ברמת החוויה – איך היתה ההתמודדות לגבש עמדה וגם לנסח אותה.

השלב היותר מתקדם, הוא לחלק היגדים לקבוצות. ולאחר גיבוש משותף של הטיעונים, כל קבוצה שולחת נציג.ה ל"עימות".
במקרה הזה מהלך השיעור יהיה דומה, כשאת החלק שמוקדש לפעילות יש לחלק למחצית עבודה בקבוצות ומחצית הצגה.
בהתאם לזמן הניתן, אפשר לבחור עד שני היגדים מתוך השישה, או לחלופין, להאריך את הפעילות לשיעור בן שעתיים.

בפורטל משרד החינוך מפורטות הצעות להעברת פעילות מסוג דיבייט בהתאם לאופי השיעור שתרצו להעביר.

דוגמאות לכלים דיגיטליים שאפשר להמחיש באמצעותם חזותית את מצב העמדות:

1. כלי אינטרקטיבי ליצירת משוב אנונימי מבוסס ציורים
2. מגוון כלים ליצירת פעילות סקר
3. כלי ייחודי למיפוי טיעונים בפעילות דיבייט
4. לוח דיגיטלי-אינטרקטיבי המאפשר הצבעה על נושאים בדיו

לפעילויות חקר ודיבייט מומלצות נוספות לעל יסודי כולל כלים להכנה לדיבייט ודילמות מורכבות יותר.

העשרה למורה

הוראה ולמידה פעילה באמצעות דיבייט/יורם ורכובסקי רב-גוונים מחקר ושיח 2019

bb_pages

דילוג לתוכן