תזונה וקיימות – בגרות בלשון

מצורף קישור לבחינת הבגרות בלשון מועד קיץ תשע"ו.

למאמרים  לחוברת הבחינה

הבחינה עוסקת בתזונה וקיימות ונוגעת בין השאר בהשלכות הסביבתיות של תעשיית הבשר.

ניתן להשתמש כדפי עבודה ומשימות בהבנה, הבעה ולשון לתיכון וכן להכנה לבגרות.

לעוד מערכי שיעור בלשון

 

 

bb_pages

דילוג לתוכן