שלום שלמה המלך – לכיתות הנמוכות

הפעלה זו מבוססת על המערך “שלום שלמה המלך” של מערך ההגנה על בע”ח של המשרד לאיכות הסביבה.
למערך זה גרסה נוספת לכיתות היסודי הגבוהות יותר.

פתיחה וסיפור:

  1. הקראת הסיפור – נספח 1.
  2. גם במציאות שלנו יש בעלי-חיים רבים שנפגעים על ידי בני-אדם. החיות לא מדברות בשפתינו, אבל כמו ששלמה המלך ידע להבין אותן, גם אנחנו יכולים להבין. כשמסתכלים על ההתנהגות של חיות, ושמקשיבים לקולות שלהן, אפשר להבין היטב מה הם מרגישים ורוצים.

משחק פנטומימה משולב דיון:
שלמה המלך – נספח 1 -סיפור   
שלמה המלך – נספח 2 – כרטיסיות א-ג

  1. תלמיד/ה נבחר/ת (או מספר תלמידים) מקבלים כרטיסייה (נספח 2) עם שם בע”ח, דבר מה שהוא אוהב ופגיעה שקורת לו. המציגים אומרים לקבוצה “שלום שלמה המלך”, והקבוצה משיבה “מי אתה, ואיזו בעיה יש לך?”. שימ/י לב: ניתן כמובן לבחור מראש כרטיסיות רצויות מתוך המבחר.
  2. התלמידים מציגים את בעל-החיים בפנטומימה ועל הקבוצה לנחש את זהותו. לאחר מכן מציגים את הבעיה של בעל-החיים בפנטומימה, ועל הקבוצה לנחש שנית.
  3. שואלים את התלמידים מה ניתן לעשות כדי לעזור לבעל-החיים, למנוע את הפגיעה הנעשית בו, או להפחיתה. ניתן להציע רעיונות נוספים על תשובות התלמידים.
This entry was posted in מערכי שיעור and tagged גילאי:כיתות א ב גסוג המערך:פעולה לתנועות נוער ושיעור חוויתימילות מפתח:חיות ברחיות מחמד וחיות ברחובמקצוע ותחום לימוד:חינוך וחברה - تربيةיעוץ חינוכי וכישורי חייםמשחקי חברה. Bookmark the permalink.

Comments are closed.