שילוב זכויות בע”ח בשעורי לשון חיבור והבעה

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בלשון

נכתב על ידי לאה ישלח

מצגת המראה כיצד ניתן לשלב את הנושא בשעורי לשון חיבור והבעה

המצג מציגה הזדמנויות ורעיונות רבים וכל מורה יכול לצקת לתוכם את המשפטים והמסרים שהוא מתחבר אליהם ביותר

שילוב זבח בשיעורי לשון חיבור והבעה- לאה ישלח

פעולה חיה

Skip to content