קישור למאמרים קצרים מומלצים בנושא צער בעלי חיים לשעורי אזרחות ומדעי החברה

 לעוד מערכי שיעור באזרחות

עקרון זכויות בעלי חיים:

 

זכויות בעלי חיים – אילו זכויות?

זכויות בעלי חיים – מה זה בעצם

ללא הבדל דת, גזע ומין ביולוגי

אמנה חברתית – גם בין מינים שונים

 

חוק צער בעלי חיים בישראל:

 

חוק צער בעלי חיים – לשון החוק

מעמד בעלי חיים במשפט

להפעיל את חוק צער בעלי חיים

הוצאת סמכויות חוק צער בעלי חיים מידי משרד החקלאות

תקנות החזקת בעלי חיים – מה לחפש בשטח

איסור נטישת בעלי חיים

בג”צ פיטום אווזים

תביעה ייצוגית נגד תנובה

“משפט התנינים” כמקרה מבחן לחוק צער בעלי חיים

תקנות להחזקת חיות בתעשיות מזון בישראל

 

פעילות לקידום חקיקה בישראל

 

מאבק לאיסור כלובי סוללה

מאבק לאיסור תעשיית עגלי החלב

מאבק לאיסור קרקסי בעלי חיים

מאבק בהטעיית צרכנים באריזות ביצים

איסור ניסויים בבעלי חיים בבתי ספר

המאבק בפיטום אווזים

 
Skip to content