קהוט – מזון וסביבה

למעבר לקהוט – מזון וסביבה

עזרים: טלפון חכם לכל תלמיד/ה או קבוצת תלמידים, מקרן להקרנת החידון על הלוח. 

חידון kahhot בנושא הקשר בין מזון שמקורו מהחי ומהצומח, שמירה על הסביבה ומשבר האקלים.

 דרך החידון התלמידים יכירו בצורה חוויתית עובדות לגבי אחת התעשיות המשפיעות ביותר על שינוי האקלים ועל פגיעה במשאבי טבעהמזהמות והבזבזניות ביותר, תעשיית המזון מהחי, וילמדו כיצד ניתן לצמצם את הפגיעה בסביבה.  

הפעילות מתאימה לתוכנית הלימודים במדעים וכן לתוכנית הלימודים בנושא שינוי האקלים.

לגרסה בערבית

לעוד מערכי שיעור בסביבה וקיימות

Skip to content