ספר הכפרות מאת שלום עליכם – בצירוף הסיפור המלא לשיעור ספרות

מערכי שיעור בתרבות יהודית ישראלית, מערכי שיעור בספרות

סיפור מומלץ לשיעור ספרות, סיפורת עברית קלאסית, העוסק בצער בעלי חיים

 ספר הבהמות – מאת שלום עליכם

קישור לסיפור המלא מתוך אתר “פרוייקט בן-יהודה” – http://benyehuda.org/shalom/hebrew_014.html

סקירה על זכויות בעלי חיים ביצירתו של שלום עליכם – https://anonymous.org.il/art620.html

Skip to content