ספר הבהמות מאת מנדלי מוכר ספרים – בצירוף הסיפור המלא לשיעור ספרות

מערכי שיעור בתרבות יהודית ישראלית, מערכי שיעור בספרות

 ספר הבהמות – מאת מנדלי מוכר ספרים (קישור לסיפור המלא מתוך אתר "פרוייקט בן-יהודה") 

סקירה על זכויות בעלי חיים ביצירתו של מנדלי מוכר ספרים, מאמר מאת אורנה רינת – 

bb_pages

דילוג לתוכן