משפחות חיות – פעילות לגיל הרך ולכיתות הנמוכות

צליל פותח:

  • המנחה מפזר/ת על הרצפה כרטיסיות עם תמונות של חיות כשפניהן כלפי מעלה.
  • המנחה אומרת צליל פותח של אחת מן החיות בתמונות וחניך צריך להרים את התמונה/ות המתאימה/ות.

משפחות בעלי חיים:

  • החניכים מחזירים את הכרטיסיות למרכז והמנחה שואל/ת כל פעם על משפחת בעלי חיים אחרת ומבקשת להרים את הכרטיסיות המתאימות.
  • החניכים מחזירים את הכרטיסיות למרכז וכעת, כל חניך מרים כרטיסיה לבחירתו. המנחה שואלת כל חניך איזו חיה יש לו, לאיזו משפחה היא שייכת ומה היא אוהבת לעשות.
  • משחק "סלט פירות" – המנחה קורא בשם של אחת מן המשפחות, וחניכים שיש להם כרטיסיה עם חיה ממשפחה זו קמים ומחליפים ביניהם מקומות.

תכונות כישורים ותחביבים:

  • המנחה ממלא יחד עם החניכים טבלה על לוח. בעמודת "חיות במשפחה" ניתן להוסיף חיות שלא היו בכרטיסיות. בעמודת "מה המשפחה אוהבת לעשות" המנחה מוסיף רעיונות היחודיים לכל משפחה מראשו ומתוך הטבלה.
    ניתן להציג את התחביבים והכישורים גם בפנטומימה במקום במילים.

סביבת מחייה:

  • המנחה שואל/ת את הילדים מה סביבת המחיה של כל חיה ומוסיפה על תשובתויהם.
המשפחה יונקים עופות חיות מים זוחלים
חיות במשפחה        
סביבת מחיה        

מה המשפחה אוהבת לעשות
דוגמאות
יניקה
התחממות יחד
נדידה
משחק 
תעופה
קינון
דגירה
נדידה
שחייה
נדידה
התלהקות
התחממות בשמש
שחייה

bb_pages

דילוג לתוכן