תזונה בת קימא – סדרת מערכי שיעור

לעוד מערכי שיעור בסביבה וגאוגרפיה לעוד מערכי שיעור במדעים

למערך השיעור

מערך שיעור שיעור מומלץ בפיתוח עמותת “שני ללא בשר”  המערך הוא חלק מערכת פעילות חווייתית לרגל “יום כדור הארץ”, בפיתוח משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, חהברה להגנת הטבע, הרשת הירוקה ועמותת שני ללא בשר.

המערך עוסק במערכת המזון וההשפעות הסביבתיות של הבחירות התזונתיות שלנו. לערכת הפעילות המלאה: היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולמך

מצגת למערך מספר 3 – תזונה בת קימא

כיוון שהמערך עוסק באחת הסוגיות הבוערות ביותר בנושא סביבה, ניתן לשלב אותה בלימוד נושא קיימות, לקראת ט”ו בשבט או יום כדור הארץ.

Skip to content