מערך פעולה – צרכים וזכויות

1. צרכים שלנו (15 דקות)

  • המדריכ/ה פותח/ת בהסבר קצר מהם צרכים (במובן הרחב של המילה): "צרכים הם כל מה שאנו צריכים שיהיה לנו, חשוב לנו שיהיה לנו, ולא נהיה מאושרים בלעדיו. במילים אחרות, צורך הוא דבר שאם ייקחו אותו ממנו, נרגיש שפגעו בנו. לכל צורך עשויים להיות כמה אמצעים, כלומר כמה דרכים להשיג אותו".
  • המדריכ/ה מחלקת לחניכים דף שכותרתו: מה הם הצרכים שלי?, וכל חניך ממלא את הדף בהתאם לצרכיו האישיים.
  • המדריכ/ה מצייר על לוח טבלת צרכים של בני אדם .

 

   צרכים
חברתיים
  צרכים
בסביבה
צרכים
פיסיים
     

 

  • כל חניך מקריא בתורו צורך אחד, ואומר היכן בטבלה יש למקמו. אם החניך מקריא אמצעי, המדריכ/ה עורכ/ת דיון בין החניכים האם זהו צורך או אמצעי, ואם זהו אמצעי איזה צורך הוא משרת. כך, עד שכל הצרכים שחניכים כתבו מוקראים.
  • המדריכ/ה מציינ/ת צרכים מן הטבלה לדוגמא (נספח 1), שלא צוינו על ידי החניכים. לגבי כל צורך שהמדריכ/ה מציינ/ת, הוא/היא שואל/ת את החניכים אם יש ביניהם כאלו שמזדהים איתו, ואם כן הצורך מוסף לטבלה.
  • לאחר מילוי הטבלה אומר/ת המדריכ/ה: "רב הצרכים משותפים לכולנו, אבל אנשים שונים יכולים להשתמש באמצעים שונים, בשביל להשיג אותו הצורך. לדוגמה, בדיקת בעת הריון, היא אמצעי שעשוי לשמש רק נשים לשמור על בריאותן, ולא גברים. דוגמה נוספת, מכשירי שמיעה הוא אמצעי שרק לחרשים יש צורך בו כדי להסתדר בסביבתם."

2. משחק "חתולתי המסכנה" (5 דקות)

מטרת המשחק 

לעשות הפסקה מהנה מהחלקים התאורטיים, וכמו כן להעביר את נושא הפעילות אל בעלי חיים.

מהלך המשחק

המדריכ/ה בוחר/ת חניכ/ה. על החניכ/ה ללכת על הברכיים, לבוא אל אחד החניכים האחרים, לחכך בו את ראשו/ה, לילל או לעשות לו פרצוף מצחיק. החניכ/ה אליו/ה ניגש/ה, צריכ/ה ללטף את ראשו/ה ולאמר "חתולתי המסכנה" בלי לצחוק. אם צחק/ה, הוא/היא הופכ/ת ל"חתולה", וכן הלאה.

3. צרכים של בעלי חיים אחרים (5 דקות)

המדריכ/ה מסרטטת על לוח טבלת צרכים של בעלי חיים אחרים – שלוש עמודות ללא כותרת. הוא/היא שואל/ת את החניכים: "אילו מן הצרכים המופיעים בטבלה צרכים של בני אדם, הם צרכים גם של בעלי חיים". כל צורך שצוין נכתב בטבלה צרכים של בעלי חיים במקומו. אם החניכים לא מציינים לגבי חלק מן הצרכים, שהם משותפים לבני אדם ובע"ח אחרים, המדריכ/ה מעלה זאת לדיון. המדריכ/ה מוסיפ/ה: רובנו מכירים את הצרכים האלה אצל בעלי החיים שאנו נמצאים איתם בקשר יום-יומי, כמו כלבים וחתולים. אך הצרכים האלה משותפים גם לבעלי חיים אחרים מאפרוח ועד פיל.

4. בין צרכים וזכויות (5 דקות)

המדריכ/ה מסכמ/ת כל מה שנאמר על צרכים עד כה: "ראינו שרב הצרכים משותפים לכל בעלי החיים ולנו, אך האמצעים להשגתם יכולים להיות שונים בין אחד לשני. כמו כן, כפי שאמרנו בתחילה, צורך הוא דבר שאם יילקח ממנו נרגיש שנפגענו". כעת שואל/ת המדריכ/ה: "מה זו זכות?". הוא/היא כותב/ת את תשובות החניכים, ומוסיפ/ה: "זכויות נועדות למנוע פגיעה. מכיוון שאם יילקח ממנו צורך ניפגע, אפשר לסכם ולאמר, שזכויות נועדות לשמור על הצרכים". המדריכ/ה שואל/ת: "למי מגיעות זכויות?" לאחר שהחניכים עונים הוא/היא מוסיפ/ה על תשובותיהם: "אמרנו שהזכויות שומרות שלא ניפגע. לכן, כל מי שיכול להיפגע, צריך לקבל זכויות. כל בעלי החיים יכולים להיפגע, כלומר להרגיש כאב, ולהרגיש מחסור בסיפוק הצרכים שלהם, ולכן לכל בעלי החיים מגיעות זכויות". השאלה אילו זכויות מגיעות להם בעצם זהה לשאלה אילו צרכים יש להם.

5. משחק כיסאות (5 דקות)

כל חניך נעמד על יד הכסא שלו. המדריכ/ה מסביר/ה לחניכים: "אני הולכ/ת להקריא סיפור. אם אתם שומעים דוגמא להפרה של זכות, כלומר פגיעה בצורך, תעלו מהר על הכיסאות שלכם". המדריכ/ה מקריא/ה סיפור (נספח 2). בכל פעם שחניכים עלו על הכסא, המדריכ/ה מחכה מספר שניות, מבקש/ת מן החניכים לרדת מן הכסא, וממשיכ/ה בסיפור.

6. אפליה וסוגנות (5 דקות)

המדריכ/ה שואל: "אילו דוגמאות לפגיעה הופיעו בסיפור? יתכן שיהיו חילוקי דעות לגבי חלק מהדוגמאות וחשוב לאפשר דין פתוח. מה היה משותף לכולן?". לאחר שהחניכים עונים הוא/היא מוסיפ/ה: "לכל הדוגמאות להפרת זכויות, שהקראתי בסיפור, היה דבר משותף. בכולם פגעו במישהו בגלל שהוא היה שייך לקבוצה מסוימת. נשים, עובדים זרים, שחורים, או בעלי חיים. כשפוגעים במישהו בגלל שהוא שייך לקבוצה מסוימת, ומונעים ממנו זכויות, זה נקרא אפליה. לאפליה נגד נשים קוראים גם שוביניזם, לאפליה על רקע מוצא אתני קוראים גם גזענות. מכיוון שלבעלי חיים יש צרכים מגוונים, ולכן מגיעות להם גם זכויות, אנו אומרים שהתעלמות מזכויותיהם, בגלל שהם בעלי חיים, היא אפליה. לאפליה נגד בעלי חיים קוראים גם סוגנות, ובלועזית – ספשישיזם".

7. סיכום (5 דקות)

המדריכ/ה מחלק/ת את הכרטיסיות המצורפות (נספח 3) בין החניכים, ומבקש/ת לקרוא אותן לפי הסדר. כל כרטיסיה שהוקראה מודבקת על הלוח, מתחת לקודמתה, כאשר בין כל שתי כרטיסיות מסומן חץ.

קבצים מצורפים

bb_pages

דילוג לתוכן