מאמרים בנושא קיימות, אקלים, מזון ויהדות

מצורפים קישורים למאמרים בנושא קיימות, מזון ובעלי חיים והקשר של נושאים אלה לכתבים ולאמונה היהודית. המאמרים יכולים לשמש לשעורי לשון, מדעים, תרבות יהודית ועוד, בחינוך הממלכתי דתי ובחינוך הממלכתי

פעולה חיה

Skip to content