יום ללא בשר – סדרת מערכי שיעור

להורדת סדרת מערכי שיעור

שעור 1. חידה: מהי התעשייה ההרסנית ביותר על פני כדור הארץ? 
מטרת הפעילות: הבנת ההשלכות הסביבתיות של תעשיית הבשר.

שעור 2 .לבקש או לחייב: איך מעודדים אנשים לצרוך פחות בשר?
מטרת הפעילות: פיתוח חשיבה ביקורתית על צריכת בשר וניתוח האפשרויות ליצירת שינוי בתחום זה.

שיעור 3 .מה הקשר? בשר ורעב עולמי
מטרת הפעילות: הבנת הקשר בין צריכת בשר לרעב עולמי.

שיעור 4 .השינוי מתחיל בי!
מטרת הפעילות: מציאת אלטרנטיבות לבשר והכרות עם מגוון מנות מהצומח.
התלמידים יבנו כי ביכולתם ליצר שינוי הלכה למעשה.

מערכי שיעור של ארגון יום שני ללא בשר  למערכי שיעור נוספים לעל יסודי.

דילוג לתוכן