יום ללא בשר – סדרת מערכי שיעור

קישור לסדרת מערכי שיעור

של ארגון יום שני ללא בשר,  בנושא היבטים בריאותיים וסביבתיים לעידוד יום שני צמחוני, לחטיבות הגבוהות.

כיוון שהמערכים עוסקים באחת הסוגיות הבוערות ביותר בנושא סביבה, ניתן לשלב אותה בלימוד נושא קיימות, לקראת ט”ו בשבט או יום כדור הארץ.

לעוד מערכי שיעור בסביבה

פעולה חיה

Skip to content