יום ללא בשר – סדרת מערכי שיעור

להורדת סדרת מערכי שיעור

שעור 1. חידה: מהי התעשייה ההרסנית ביותר על פני כדור הארץ? 
מטרת הפעילות: הבנת ההשלכות הסביבתיות של תעשיית הבשר.

שעור 2 .לבקש או לחייב: איך מעודדים אנשים לצרוך פחות בשר?
מטרת הפעילות: פיתוח חשיבה ביקורתית על צריכת בשר וניתוח האפשרויות ליצירת שינוי בתחום זה.

שיעור 3 .מה הקשר? בשר ורעב עולמי
מטרת הפעילות: הבנת הקשר בין צריכת בשר לרעב עולמי.

שיעור 4 .השינוי מתחיל בי!
מטרת הפעילות: מציאת אלטרנטיבות לבשר והכרות עם מגוון מנות מהצומח.
התלמידים יבנו כי ביכולתם ליצר שינוי הלכה למעשה.

מערכי שיעור של ארגון יום שני ללא בשר  למערכי שיעור נוספים לעל יסודי.

bb_pages

דילוג לתוכן