חידון דיסני

משחק – על התלמידים לגלות מאיזה סרט מוכר של דיסני הדמות שבתמונה ולציין באיזו פגיעה בבעלי חיים עוסק הסרט הזה.

מצגת – חידון דיסני

פעולה חיה

Skip to content