חומרי העשרה לסיפור המבול – מט"ח

חוטא יוצא נשכר? מדרש ודיון על אישור אכילת בשר לאחר המבול.
אתר מפמ"ר תנ"ך.

גלובליזציה במקרא – שבע מצוות בני נח. מדרש ודיון. אתר מפמ"ר תנ"ך.

אחרינו המבול?! ניבים וביטויים – צפייה בסרטון MAN ודיון. אתר מפמ"ר תנ"ך.

נח והטבעונות כבר לא… ריאליה מקראית. אתר מפמ"ר תנ"ך.

bb_pages

דילוג לתוכן