הקורונה, בעלי החיים והמזון שלנו – שיעור מקוון, משימה מתוקשבת לעל יסודי

קישור לשיעור המקוון – הקורונה, בעלי החיים והמזון שלנו 

באתר lergo.org 

מה הקשר בין מגפות עולמיות, הקשר שלנו עם בעלי החיים ,ומה שאנחנו אוכלים לארוחת צהריים? פעילות לתלמידי חטיבה עליונה, שמתאימה לשיעורי מדעים, סביבה ולהעשרה כללית.

  

לאחר מילוי המשימות, התלמידים יכולים להוציא דוח של התשובות שלהם. בקשו מהם לשלוח צילום מסך שלו או את חלק מהתשובות במייל/ווטסאפ לנוחותכם. השימוש פתוח וחינמי.

This entry was posted in מערכי שיעור and tagged גילאי:כיתות ז ח טכיתות י יא יבסוג המערך:שיעור מקווןמקצוע ותחום לימוד:חינוך וחברה - تربيةמדעים וטכנולוגיה - العلوم. Bookmark the permalink.

Comments are closed.