מערך שיעור ומצגת – היבטים כלכליים של תעשיות המזון מהחי

מערכי שיעור בסביבה וגאוגרפיה

מצורפת מצגת בנושא היבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים של תעשיית המזון מן החי 

המצגת נערכה על ידי תלמידיות תיכון, אופל ונטע

סוציולוגיה – ההיבטים הכלכליים של תעשיית המזון מן החי

Skip to content