דפי צביעה של חיות – ללימוד אנגלית – animal coloring pages

לדפים אלה גירסת דפי צביעה בערבית  ודפי צביעה בעברית

כל אחד מ15 דפי הצביעה המצורפים

עוסק בבעלי-חיים ממין ביולוגי שונה, ומכילים מעט מידע בסיסי בנוגע לחייהם הטבעיים, לפגיעה שגורם להם האדם, ולדרך בה אנחנו יכולים להימנע מלתמוך בפגיעה זו. ניתן כמובן להשתמש רק באחד או יותר מדפי הצביעה, בוודאי במסגרת שיעור אחד – אך ניתן להפוך את צביעת דף הצביעה החייתי לפעילות שבועית קבועה. מומלץ לקרוא עם התלמידים לפני או במהלך הצביעה את הטקסט הקצר בתחתית כל דף, ולעורר דיון בנוגע אליו.

לקראת השיעור יש להדפיס או לצלם דפי צביעה כמספר התלמידים. כמו כן יש לבקש מהתלמידים מראש להביא טושים או חומרי צביעה אחרים – או להביא חומרי צביעה לכל התלמידים מציוד בית-הספר.

לאחר צביעת כל הדפים, ניתן לתלות בכיתה דפים נבחרים של כל תלמיד/ה, או להדריך את התלמידים בשיעור האחרון בנושא לכרוך יחדיו את הדפים שצבעו עד כה בצרור ולאייר כריכה (שער) לחוברת שצבעו (ניתן לאסוף ולשמור במרוכז את הדפים הצבועים בתום כל שיעור, כדי למנוע שיאבדו, יתלכלכו או יתקמטו). חוברת כזו בהפקתו/ה האישית של כל תלמיד/ה עשויה להישמר ולהיזכר לאורך שנים.

לעוד דפי עבודה באנגלית
לעוד דפי צביעה

bb_pages

דילוג לתוכן