דף עבודה בלשון – תקשורת בעלי חיים – יסודי

כיתהד'-ו
משך45 דק'
מקצועעברית (יכול להתאים גם למדעים)
המערך כוללסרטון, מצגת
עזריםהטקסט "איך עושה פרה"/ דויד רפ, מקרן, רמקולים

הקדמה:
עבודה על טקסט במסגרת שיעור עברי מאפשרת היכרות עם מושגים לשוניים וגם מפתחת כישורי קריאה נדרשים הנוגעים לאופן שבו התלמידים ניגשים לטקסט. מערך השיעור המוצע כאן מבוסס על הצעה של משרד החינוך מתוך: תכנית הלימודים בעברית.

מטרות:

  • פיתוח כישורי קריאה לשימושים שונים, בעיקר לצורך הפקת מידע
  • פיתוח מודעות לאופנים השונים בהם בעלי חיים מתקשרים
  • פיתוח מיומנויות חקר ואופני חילוץ מידע

הכנה לקריאה – 5 דק'

צופים בסרטון: https://youtu.be/311gvU9TOHc
בסרטון מוצגים בעלי חיים המובאים בסיפור ומקיימים תקשורת. הסרטון אמור לגרות את התלמידים לשאלות שיוכלו למצוא את התשובות עליהן בטקסט, מתוך כך הקריאה הופכת להיות קריאה פעילה – התלמידים מגיעים כבר עם כוונה לטקסט, ויש להם אליו כבר יחס וחיבור. 

אפשר לעצור את הסרטון בחיה הראשונה שמוצגת – הכלב ולשאול: מה לדעתכם הכלב עושה? איך אתם יודעים? באיזה שפה הוא משתמש? להמשיך את הסרטון עד הסוף, ולשאול עוד שאלות שפותחות לדיון. למשל, איך אתם חושבים שדבורים מדברות אחת עם השנייה? איך הם מספרות לכל החברות לאן לעוף כדי למצוא צוף טעים? האם לדעתכם כל הציפורים מזמרות באותו אופן? לדעתכם, ציפור אחת יכולה לזהות את חברה שלה רק למשמע הצפצוף שלה?
לסכם ולהפנות לטקסט: אנחנו נקרא עכשיו טקסט קצר. אני רוצה שתקראו רק את הפסקה הראשונה – השורות הראשונות במאמר – ותמצאו את התשובה לשאלה: אילו סוגי שפות יש לבעלי החיים כדי לתקשר אלה עם אלה?
[נותנים זמן לקרוא ומחזירים את התלמידים לענות על השאלה מתוך הטקסט במליאה: סימנים, ריחות, קולות, תנועת גוף].

ארגון גרפי של  המידע – 10 דק' 

אנא תקראו את כל הטקסט עכשיו, עד סופו – קריאה מרפרפת – זאת אומרת בלי להתעכב על הפרטים. סרקו את המילים עם העיניים ובעיפרון סמנו את כל המילים/משפטים שמציינים עבור כל חיה שמתוארת במאמר – איך היא מתקשרת.

חוזרים למליאה – משרטטים טבלה על הלוח וממלאים יחד עם התלמידים

דבורהרוקדת
ציפורשרה
לוויתןשר
קוףתנועת גוף, הבעות פנים

 30 דק' – עבודה בקבוצות – חילוץ מידע

ראינו במאמר שחיות מתקשרות ביניהן בשפות שאנחנו בני האדם לא מבינים. אנחנו לא יכולים לשמוע את הקולות שעושים הפילים, ושהם שומעים בינם לבין עצמם, ואנחנו גם לא יכולים להבין את הסימנים שמשדרות הדבורים אחת לשנייה בריקוד. מי האנשים שגילו את הדרכים השונות שבהן בעלי חיים מתקשרים? חזרו לטקסט – מצאו באיזה תפקיד צריך להיות כדי ללמוד להבין את בעלי החיים? [זמן לקרוא ולענות] החוקרים הם אנשים, שהעבודה שלהם לבצע תצפיות ומחקרים ולעקוב אחר בעלי החיים בהתבוננות יום אחר יום כדי ללמוד איך הם חיים, במה הם דומים לנו ובמה הם שונים.
אנחנו נתחלק עכשיו לקבוצות של חוקרים. כל קבוצה תקבל חיה לחקור שאת הממצאים שלה היא תביא לכיתה בצורה של משחק טריוויה. 

*מצורפת מצגת עם תמונות של חיות לחקירה – כל קבוצה מקבלת חיה לחקור.

עליכם לאסוף 5 עובדות על החיה שאתם חוקרים, מהטקסטים המצורפים, שמתאר את דרכי התקשורת שלה.
התוצרים יכולים להיות מ-3 סוגים. את התוצרים משתפים עם העמיתים.ות לכיתה לשחק בהם יחד:
1. אפשר להשתמש במחולל משחקים אינטרקטיבי – כל קבוצה נרשמת למחולל בעצמה ומרכיבה את המשחק (מיומנויות של אוריינות טכנולוגית ברמה גבוהה)
2. אפשר להכין קלפי משחק – השאלה בקדמת הכרטיס ו-4 תשובות אפשריות בגבו.
3. אפשר להשתמש במצגת ולקיים "הרצאות" קטנות- נציג.ה 1-2 מכל קבוצה חולקים את הממצאים בהצגה במליאה.

**פעילות העשרה להמשך – סביבת הלמידה של מט"ח – חיות איתנו יח' 4 – החורשה – איך חיות יוצרות קשר

קבצים מצורפים

bb_pages

דילוג לתוכן