הזמינו מערכי שיעור ופעילויות

חמלה לבעלי חיים צריכה להתחיל במערכת החינוך!

אנו, המורים ואנשי החינוך החתומים מטה, קוראים למשרד החינוך:

  • לשלב תכנים המעודדים חמלה לבעלי חיים בתכניות הלימודים הפורמאליות, הן בחינוך החברתי והן במקצועות הרלוונטיים.
  • בטווח המיידי- להגביר משמעותית את הפיקוח על פינות החי ולאכוף את האיסור על הקמת פינות חי והבאת בעלי חיים לבית הספר.
  • להביא לאיסור כולל על כליאת בעלי חיים בשטח בית הספר. 

עצומה למורים

ילדה עם טלה - מערכי שיעור

Comments are closed.

נגישות