לא לקידום התעללות בבעלי חיים בחסות ארגון המורים!

ארגון המורים מציע הטבה לחברי הארגון: שמיכות וכריות פוך מנוצות אמיתיות.

​​אנו, מורים וחברי ארגון המורים החתומים מטה, קוראים לארגון המורים:
ארגון המורים – כיום כבר אי אפשר להתעלם, מוצרים מנוצות הם מוצרי התעללות
​​שמיכת פוך אחת = 75 אווזים שנמרטו בעודם נאבקים וצווחים. עור קרוע ועצמות שבורות הן תוצאות שכיחות.
​​אנו, מורים וחברי ארגון המורים קוראים להחליף את ההטבה במוצרים שלא כרוכים בהתעללות באף אחד, למשל שמיכות מפוך סינתטי, לפני שיהיה מאוחר!
​​כדי שלכולנו יהיה חורף חם ושמח.​

Sorry, an error occurred.

Sorry, this form has been permanently removed.

פורסם תחת מערכי שיעור תגיות: [קישור ישיר]

Comments are closed.