חידון קהוט (kahoot) בנושא תעשיות בעלי חיים וסביבה

קישור לחידון הקהוט בנושא תעשיות בעלי חיים וסביבה

kahoot הוא ממשק לחידונים תחרותיים, שהילדים מתחברים ועונים עליהם ביחידים או בקבוצות מהטלפונים הניידים, כאשר את השאלות והתוצאות ניתן להקרין על מסך/לוח. 

הפעילות מתאימה גם כפעילות מקוונת ללמידה מרחוק. במקרה זה, את/ה המורה תצטרכ/י לעשות שיתוף מסך למסך של הקהוט והתלמידים יענו בטלפון חכם. לצורך כך התלמידים צריכים מחשב וטלפון או לעשות פיצול מסך במחשב.

This entry was posted in מערכי שיעור and tagged גילאי:כיתות ד ה וכיתות ז ח טכיתות י יא יבסוג המערך:פעולה לתנועות נוער ושיעור חוויתישיעור מקווןמקצוע ותחום לימוד:מדעים וטכנולוגיה - العلومסביבה - جودة البيئة. Bookmark the permalink.

Comments are closed.