Tag Archives: ערבית

מגוון רעיונות לחיבור וכתיבה יצירתית

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית מתאים גם להוראת שפה זרה לכיתות בית הספר היסודי: כתיבת שיר או פיסקה המביעה את דעתו האישית של התלמיד בנושא: איך צריך להתייחס לחיות? איך לא נפגע בחיות?... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות א ב גכיתות ד ה וכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמקצוע ותחום לימוד:אנגליתעברית ולשוןערבית | Comments

דפי צביעה חיות – ערבית – الحيوانات صفحات التلوين

לעוד דפי צביעה כל אחד מ-15 דפי הצביעה המצורפים עוסקים בבעלי-חיים ממין ביולוגי שונה, ומכילים מעט מידע בסיסי בנוגע לחייהם הטבעיים, לפגיעה שגורם להם האדם, ולדרך בה אנחנו יכולים להימנע מלתמוך בפגיעה זו.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:הגיל הרךכיתות א ב גכיתות ד ה וסוג המערך:דפי צביעהשעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהמקצוע ותחום לימוד:אומנויות (יצירה קולנוע תאטרון)ערבית | Comments