Tag Archives: עברית ולשון

סדרת מערכי שיעור – לחלוק את העולם עם כולם + דפי עבודה וסרטונים

לעוד מערכי שיעור במדעים לעוד מערכי שיעור לשעורי חינוך לדפי עבודה נוספים ליסודי סידרה של ארבע שעורים מבואיים, מתורגמים מארגון peta, מאתר החינוכי שלהם teachkind.org כל שעור מלווה בסרטון קצר מתורגם לעברית.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור, מערכים מומלצים | תגיות גילאי:כיתות א ב גכיתות ד ה וסוג המערך:מערך מומלץדפי עבודהדקות:45 -60סדרת שעוריםמילות מפתח:ניסויים בבעלי חייםחיות ברחיות מחמד וחיות ברחובמקצוע ותחום לימוד:שעורי חינוך וחברהעברית ולשוןמדעים וטכנולוגיה | Comments

שילוב זכויות בע"ח בבתי ספר – הצעות והזדמנויות

  מצגת המציגה מגוון הצעות והזדמנויות לשילוב נושא זכויות בעלי חיים בבתי ספר, ודוגמאות שנערכו בפועל מצגת מומלצת למורים ואנשי חינוך לכל הגילאים שילוב זכויות בעלי חיים בבתי הספר- הזדמנויות דגשים ודוגמאות   קבצים מצורפים להורדהשילוב זכויות בעלי חיים בבתי הספר- הזדמנויות דגשים ודוגמאות... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות א ב גכיתות ד ה וכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמקצוע ותחום לימוד:אומנויות (יצירה קולנוע תאטרון)היסטוריהשעורי חינוך וחברהמולדת ואזרחותעברית ולשוןתנ"ך ומורשת ישראלמדעים וטכנולוגיהמעורבות חברתית | Comments

דף עבודה – קטעי קריאה וכתיבה יצירתית בנושא רגשות בעלי חיים

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית ניתן לעבוד על קטעים אלו בשעור נפרד, או במסגרת התוכנית "לחלוק את העולם… עם כולם", (שיעור 2, רגשותיהם של בעלי-חיים)   למורים: ארבעת הסיפורים המובאים בהמשך, מציגים בעלי חיים שחווים רגשות ופועלים בהשפעתם, באותו אופן שעושים זאת בני האדם.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות א ב גכיתות ד ה וסוג המערך:אקטיביזםשעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהמילות מפתח:חיות ברחיות מחמד וחיות ברחובמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

דפי צביעה חיות + מידע

לעוד דפי צביעה לעוד דפי עבודה בעברית דפי הצביעה באדיבות אתר teachkind כל אחד מדפי הצביעה עוסק בבעל-חיים אחר, ומכיל מעט מידע בסיסי בנוגע לחייהם הטבעיים, לפגיעה שגורם להם האדם, ולדרך בה אנחנו יכולים להימנע מלתמוך בפגיעה זו.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:הגיל הרךכיתות א ב גסוג המערך:דפי צביעהמערך מומלץדפי עבודהדקות:כ-2045 -60מילות מפתח:ניסויים בבעלי חייםחיות ברחיות מחמד וחיות ברחובמקצוע ותחום לימוד:אומנויות (יצירה קולנוע תאטרון)עברית ולשון | Comments

ניסויים בבעלי חיים – דף עבודה בלשון, הבנה והבעה

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בלשון מצורף קישור למאמר בנושא ניסויים בבעלי חיים ומשימות בנושא הבנה, הבעה ותחביר. מצורף גם תשובון. מתוך חוברת משרד החינוך – מחוון לבגרות חורף תשע"ג. לקישור למאמר ולמשימות לקישור לתשובון  ... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהמילות מפתח:ניסויים בבעלי חייםמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

השלמת מילים בנושא חיות במופעי קסמים – דף עבודה לשעורי עברית

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית מצורף דף עבודה "קלוז" השלמת מילים. קלוז בנושא חיות במופעי קסמים קבצים מצורפים להורדהקלוז בנושא חיות במופעי קסמים... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ד ה וסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

מגוון רעיונות לחיבור וכתיבה יצירתית

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית מתאים גם להוראת שפה זרה לכיתות בית הספר היסודי: כתיבת שיר או פיסקה המביעה את דעתו האישית של התלמיד בנושא: איך צריך להתייחס לחיות? איך לא נפגע בחיות?... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות א ב גכיתות ד ה וכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמקצוע ותחום לימוד:אנגליתעברית ולשוןערבית | Comments

דף עבודה – מגוון פעילויות כתיבה, קריאה והבנת הנקרא ללימוד אנגלית

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה באנגלית לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית   אתר teachkind הוא אתר חינוכי להגנת בעלי חיים של ארגון זכויות בעלי חיים העולמי PETA. ניתן למצוא באתר מערכים רבים מומלצים באנגלית למגוון גילאים ומקצועות לימוד.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות א ב גכיתות ד ה וכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמערך מומלץדפי עבודהמקצוע ותחום לימוד:אנגליתעברית ולשוןמדעים וטכנולוגיה | Comments

שילוב זכויות בע"ח בשעורי לשון חיבור והבעה

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בלשון נכתב על ידי לאה ישלח מצגת המראה כיצד ניתן לשלב את הנושא בשעורי לשון חיבור והבעה המצג מציגה הזדמנויות ורעיונות רבים וכל מורה יכול לצקת לתוכם את המשפטים והמסרים שהוא מתחבר אליהם ביותר שילוב זבח בשיעורי לשון חיבור והבעה- לאה ישלח קבצים מצורפים להורדהשילוב זבח בשיעורי לשון חיבור והבעה- לאה ישלח... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

עצות כלליות לשילוב נושאי זכויות בעליי חיים במקצועות הבנת הנקרא וההבעה

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית לתרגול הבנת הנקרא מומלץ להשתמש במאמרים וכתבות מאתר אנונימוס. לכיתות הנמוכות ניתן לקצר את הטקסט ולפשט מילים וניסוחים. סוגיות של זכויות בעלי-חיים אף יכולות לשמש כנושא לכתיבת חיבורים על-ידי התלמידים במסגרת שיעורי הבעה או אנגלית, למשל: "התעללות בחיות משק: מי אחראי – החקלאי או הצרכן?"; טיעונים בעד ונגד צמחונות; מונולוג מאת חיית משק כלואה (אולי לאחר תחקיר עצמאי באינטרנט על הפגיעה בחיות ממין זה בתעשיית המזון); וכדומה.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות ד ה וכיתות י יא יבסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

פריצת מחסום המינים – דף עבודה, הבנת הנקרא

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית פריצת מחסום המינים המאבק למען זכויות משפטיות לקופי-על / נועם לזרוס בשנים האחרונות החליטו ספרד וניו זילנד לעגן בחוק את זכויותיהם של קופי-העל הגדולים (Great Apes). ניו-זילנד אסרה לחלוטין על השימוש בכל המינים השייכים למשפחת קופי-העל הגדולים במחקר המדעי ובהוראה.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות ד ה וסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהדקות:45 -60מילות מפתח:חוק ומשפטניסויים בבעלי חייםחיות ברמקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments

בריחת חיות ממשחטות ועשר שאלות בנוגע אליו – דף עבודה, הבנת הנקרא

לעוד מערכי שיעור ודפי עבודה בעברית הבנת הנקרא – שימוש במאמר מאתר אנונימוס בעלי-חיים שברחו משחיטה והעניין הציבורי בהם / אריאל צֹבל לעתים נדירות מצליחים בעלי-חיים לברוח ממשחטות. אם תפיסתם מתעכבת, מופנים אליהם זרקורי התקשורת והם מוכתרים כגיבורים.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות ד ה וסוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהדקות:45 -60מקצוע ותחום לימוד:עברית ולשון | Comments