Tag Archives: כיתות א

מדעים וטכנולוגיה: דף עבודה – תצפית מכבדת

ליסודי – תצפית מכבדת מצורף דף תצפית למילוי על ידי ילדים, מתוך הנחיית המורה/מדריך. חשוב להסביר לילדים את הדגשים ו/או להדריך אותם בתהליך העבודה. ניתן לערוך את הדף להתאמה לגילאים שונים.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדפי עבודהדקות:45 -60מילות מפתח:חיות ברחיות בבית (מחמד) | Comments