Category Archives: דפי מידע

תרנגולים המגודלים לבשר

5 עובדות שחשוב לדעת על תרנגולים בתעשיית הבשר: האפרוחים בוקעים במדגרות ולא זוכים לראות אמא. במדגרות מתייחסים אליהם כמו לחפצים וממיינים אותם במהירות. התרנגולים בתעשיית הבשר עברו שינוי גנטי כך שהחזה שלהם גדל מאוד מהר.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

תרנגולות בתעשיית ביצים

5 עובדות שחשוב לדעת על תרנגולות בתעשיית הביצים: בתעשיית הביצים כולאים את התרנגולות בכלובים כל כך קטנים עד שהן בקושי יכולות לזוז, לא יכולות למתוח כנפיים ודורכות אחת על השנייה. הכלובים עשויים מרשת וכשתרנגולות מתחככות בה הן נפצעות.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

תעשיות הפרווה והלבוש

5 עובדות שחשוב לדעת על תעשיות הלבוש: הורגים בעלי חיים במיוחד בשביל לפשוט את פרוותם ולייצר ממנה מעילים ופרטי לבוש. חלק מהחיות ניצודות בטבע על ידי מלכודות רגל מכאיבות. במלכודות נתפסות ונפצעות חיות רבות נוספות.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

דגים בתעשייה

5 עובדות שחשוב לדעת על דגים בתעשייה: רוב הדגים שנמכרים למאכל מגודלים בבריכות דגים. השאר מגודלים בכלובים בים או נידוגים בשיטות דיג המוניות. בריכות הדגים צפופות מאוד ומזוהמות. הכמות הגדולה של הדגים על מעט מים גורמת להפצה של מחלות וטפילים.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

פרות בתעשיית חלב

5 עובדות שחשוב לדעת על פרות בתעשיית החלב: לפרה יש חלב בעטינים רק כשהיא בהריון. כדי שנוכל לשתות חלב, מכניסים אותה להריון ופרידים אותה מהעגל מיד כשהוא נולד. הפרה והעגל סובלים מהפרידה, בוכים ומחפשים אחד את השני.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

עגלים שמגודלים לבשר

5 עובדות שחשוב לדעת על עגלים בתעשיית הבשר: הרבה מהעגלים שבשרם נמכר בארץ מגיעים מאוסטרליה. מובילים אותם שלושה שבועות בסירות צפופות ומחניקות והם סובלים מרעב והתייבשות. עגלים אחרים מגיעים מתעשיית החלב.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

תעשיית פיטום אווזים

5 עובדות שחשוב לדעת על פיטום אווזים: מפטמים את האווזים כדי לייצר את המאכל שנקרא כבד אווז. כבד אווז מפוטם גדול פי עשר מכבד נורמאלי ושומני. הפיטום נעשה על ידי צינור ברזל שמכניסים לגרון של האווז.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

פיטום אווזים

  5 עובדות שחשוב לדעת על פיטום אווזים: מטרת הפיטום היא לייצר את המאכל כבד אווז. כבד אווז מפוטם גדול פי עשרה מכבד נורמאלי ושומני. הפיטום נעשה על ידי צינור ברזל שמכניסים לגרון של האווז.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

עגלים בתעשיית בשר

5 עובדות שחשוב לדעת על עגלים בתעשיית הבשר הרבה מהעגלים שבשרם נמכר בארץ מגיעים מאוסטרליה. מובילים אותם שלושה שבועות בסירות צפופות ומחניקות והם סובלים מרעב והתייבשות. עגלים אחרים מגיעים מתעשיית החלב.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

גני חיות ופינות חי

5 עובדות שחשוב לדעת על גני חיות ופינות חי: בגני חיות מוחזקים בעלי החיים בכלובים צפופים. גם כלוב רחב יחסית הוא כלא בשביל חיות שרגילות ללכת קילומטרים ביום בטבע. כל ההתנהגות הטבעית וחיי החברה הטבעיים נשללים בגני חיות.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments

ניסויים בבעלי חיים בתעשיית קוסמטיקה

5 עובדות שחשוב לדעת על ניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה: יש חברות קוסמטיקה וחומרי ניקוי שבודקות את החומרים שלהן על בעלי חיים. ניסוי נפוץ הוא ששמים חומר מרוכז בעיניים של ארנבים, סוגרים את ראשם כך שלא יוכלו לגרד את החומר החוצה, ובודקים את קצב הפגיעה של החומר בעין.... להמשך ◀
פורסם תחת דפי מידע | Comments