Monthly Archives: אוגוסט 2017

מערך שיעור – צפייה מודרכת בסרטים באורך מלא

מצורפת מטה רשימת סרטים מומלצים. חשוב ללוות את הצפייה בסרטים בשאלות מנחות. ניתן לבקש מהתלמידים/חניכים לענות עליהם בדף ו/או ליצר דיון פתוח בסוף הצפייה. מצורפות רשימת שאלות מומלצות לדיון כלל הסרטים ודף עבודה עם השאלות יש להתאים את השאלות לסרט ולגיל התלמידים/חניכים: כיצד מוצג/ים בעל/י החיים בסרט?... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז, ח, טהגיל הרךכיתות א, ב, גכיתות ד, ה, וכיתות י, יא, יבסוג המערך:דפי עבודה | Comments

מבוא לזכויות בעלי חיים

מערך השעור יכול לעמוד כמבוא לשבוע זכויות בעלי חיים בבית ספר או בפני עצמו. נכתב על ידי תלמידות בפרוייקט מנהיגות – בית ספר ליאו בק חיפה. מלווה במצגת. מצורפת. תקציר: חלק א' – פתיחה, הצגת הנושא, בדיקת הידע של הכיתה, ויישור קו על מהי התעללות פרטית וממוסדת.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:כיתות ז, ח, טכיתות י, יא, יבסוג המערך:הרצאה ומצגת | Comments