Monthly Archives: מרץ 2015

כמה זה עולה לנו, כמה זה עולה להם – המחיר האמיתי של המוצרים שלנו

לעוד פעולות לתנועת נוער לעוד מערכי שיעור בסביבה וגיאוגרפיה נספחים לפעולה המחיר האמיתי מטרת הפעולה: פעולה שבה החניכים ייחשפו לפער בין האופן שבו משווקים מוצרי צריכה שאנחנו קונים- האריזה, הפרסומת והמחיר- לבין מה שנעשה מאחורי הקלעים, ביחס לעובדים, לכדור הארץ ולבעלי החיים.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי פעולות לתנועות נוער | תגיות גילאי:כיתות ז ח טכיתות י יא יבסוג המערך:פעולה לתנועות נוער ושיעור חוויתימקצוע ותחום לימוד:גיאוגרפיהסביבהמדעים וטכנולוגיה | Comments