Monthly Archives: אוקטובר 2010

מערך שיעור לאזרחות: צרכים, פגיעה וזכויות לעל יסודי + מצגת ודפי עבודה

למערך זה גרסה גם לבית הספר היסודי מצורפים להורדה מצגת מתאימה ודף עבודה בתחתית העמוד. צרכים שאלה לכיתה: אילו צרכים יש לבעלי-חיים? בהיעדר מצגת או לצידה, ניתן לרשום על הלוח דוגמאות שונות שילדים מעלים: לשתות, לאכול, לטייל בחוץ, ליטופים, משחק.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודהרצאה ומצגתדפי עבודהדקות:כ-9045 -60מילות מפתח:חיות בתעשיות המזוןניסויים בבעלי חייםחיות ברזכויות בעלי החיים - דיון רעיוניחיות בתעשיות הלבושחיות בתעשיית הבידורחיות בבית (מחמד)חיות המנוצלות לעבודה | תגובות

מערך שיעור במדעים וטכנולוגיה: התקדמות הטכנולוגיה והשפעתה על בעלי חיים לעל יסודי + דפי עבודה ומצגת

מצורפים להורדה מצגת מתאימה ודף עבודה בתחתית העמוד. למערך גרסה גם לבית הספר היסודי זמנים משתנים – 15 דקות צפייה בסרט "לחלוק את העולם עם כולם" [בתקליטור], חלק ג "התקופה משתנה, רוח התקופה משתנה".... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור, מערכים מומלצים | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדיוןהרצאה ומצגתדפי עבודהדקות:כ-9045 -60מילות מפתח:חיות בתעשיות המזוןתעשיית הביציםחיות ברזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות

טיול בטבע מעיניים של חיות אחרות

הפעילות מתאימה למהלך טיול בטבע. טיול שיוצאים אליו בכל מקרה, כגון טיול שנתי, או טיול קצר לצורך הפעילות עצמה. בזמן הפסקה מן ההליכה, המדריכ/ה מבקש/ת מכל חניך לבחור במין של בעל חיים ולספר לאחרים מה בחר.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:6-910-12דקות:כ-20כ-9045 -60מילות מפתח:חיות בר | תגובות

מערך שיעור במדעים: חושים ותחושות ליסודי + דפי עבודה ומצגת

מערך שעור לביולוגיה ולשעורי העשרה, העוסק בדמיון ובשוני בין בני אדם ובעלי חיים מבחינת היכולת לחוש ולהרגיש מגוון רגשות. למערך גרסה גם לבית הספר העל-יסודי. חושים של בני אדם וחיות אחרות – 10 דקות שקופית 2 פותחים בשאלה לכיתה: אילו חושים יש לבני-אדם?... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:6-910-12סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודהרצאה ומצגתדפי עבודהדקות:סדרת שעוריםמילות מפתח:פרווהחיות ברזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות

מערך שיעור במדעים וביולוגיה: חושים ותחושות לעל יסודי + דפי עבודה ומצגת

חושים ותחושות לשיעור מורחב למערך זה גרסה גם לבית הספר היסודי פותחים בשאלה לכיתה: אילו חושים יש לבני-אדם? ומניית החושים: ראייה, טעם, ריח, מישוש, שמיעה. החושים אינם אופייניים רק לבני אדם.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור, מערכים מומלצים | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודהרצאה ומצגתדפי עבודהדקות:45 -60מילות מפתח:פרווהזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות

הקשבה לקולות בעלי חיים בטבע

הפעילות מתאימה להפסקה באמצע טיול או לכל זמן בטבע. 1. החניכים מקשיבים בעיניים עצומות לקולות בעלי-החיים הנמצאים בסביבתם (5 דקות) 2. המנחה שואל/ת את החניכים, קולות של אלו בעלי-חיים שמעו (5 דקות).... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:6-910-12דקות:כ-2045 -60מילות מפתח:חיות בר | תגובות

מערך שיעור בתנ"ך ומורשת ישראל: צער בעלי חיים במקרא

פתיחה (5 דקות) המורה פותח/ת בשאלה: מהאופן שבו אתם מכירים את המקרא, מה לדעתכם יהיה יחסו לפגיעה בבעלי-חיים, ולעזרה לבעלי-חיים? חמלה לבע"ח כמאפיין אישיותי מוערך (10 דקות) המורה מסביר/ה: יש כמה מקרים במקרא, ובמדרש למקרא, שבהם אדם נבחן על פי יחסו לבעלי-חיים.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדיוןדקות:45 -60מילות מפתח:תזונה ובריאותיהדותזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות

מערך פעולה: שלמה המלך – לעל יסודי

הפעלה זו מבוססת על המערך שלום שלמה המלך של מערך ההגנה על בע"ח של המשרד לאיכות הסביבה. למערך זה גרסה נוספת לצעירים יותר. רקע על ההפעלה הפעלה זו הינה משחק פנטומימה המלווה בדיונים.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:פעולה חוויתית ולתנועת נוערדקות:45 -60מילות מפתח:חיות בתעשיות המזוןניסויים בבעלי חייםזכויות בעלי החיים - דיון רעיוניחיות בתעשיית הבידור | תגובות

מערך שעור בספרות עברית: קריאה ודיון בסיפור "העגל" מאת מרדכי זאב פיארברג, בצירוף הסיפור המלא

הכנה:  יש להדפיס מראש לכל תלמיד עותק של הסיפור "העגל" מאת מרדכי זאב פיארברג (מצורף גם כקובץ טקסט להדפסה – שלושה עמודים) מהלך השיעור: חלוקת עותקי הסיפור וקריאתו בכיתה בקול רם (אפשר לתת לכל תלמיד/ה המעוניין/ת בכך לקרוא פסקה נפרדת).... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:13-1516-18סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודדיוןדקות:45 -60סדרת שעוריםמילות מפתח:טבעונות או צמחונותחיות בתעשיות המזוןתזונה ובריאותיהדותזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות

מערך שיעור במדעים: מה רוצה תרנגולת + דף עבודה

תקציר: מערך שיעור זה עוסק בצרכים של תרנגולות ובפגיעה בהן בתעשיית הביצים. התלמידים יציגו צרכים של בעלי חיים, יציירו את סביבת המחיה של תרנגולת כפי שלדעתם היו רוצים שתראה, וילמדו על התנאים האמיתיים של התרנגולות בתעשייה.... להמשך ◀
פורסם תחת מערכי שיעור | תגיות גילאי:10-12סוג המערך:פעולה חוויתית ולתנועת נוערשעור לפי מקצוע לימודדיוןדפי עבודהדקות:45 -60מילות מפתח:חיות בתעשיות המזוןתעשיית הביציםזכויות בעלי החיים - דיון רעיוני | תגובות