קישורים למאמרים וסרטים מומלצים בנושא ההיסטוריה של האדם בהקשר של בעלי חיים

פורסם תחת מערכי שיעור תגיות: סוג המערך:שעור לפי מקצוע לימודמילות מפתח:חיות בתעשיות המזון [קישור ישיר]