מערך שיעור – תזונה בת קימא

מערך שיעור שיעור מומלץ בפיתוח עמותת שני ללא בשר. 
המערך הוא חלק מערכת פעילות חווייתית לרגל "יום כדור הארץ", בפיתוח משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, חהברה להגנת הטבע, הרשת הירוקה ועמותת שני ללא בשר.

המערך עוסק במערכת המזון וההשפעות הסביבתיות של הבחירות התזונתיות שלנו.
לערכת הפעילות המלאה: היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולמך

מצגת למערך מספר 3 – תזונה בת קימא

פורסם תחת מערכי שיעור תגיות: גילאי:כיתות ז, ח, טכיתות ד, ה, ו [קישור ישיר]