יום שיא לזכויות בעלי חיים

המדריך למורה לארגון יום למען בעלי חיים בבית הספר, תנועת נוער וכדומה:

משרד החינוך קבע את התאריך י"א באייר כ"יום בעלי חיים" בבתי ספר.

מומלץ לציין יום שיא בתאריך זה או בתאריכים אחרים בשנה, בהשתתפות מורים תלמידים ועמותות

ולמשקיעים – אפשר לארגן גם שבוע שלם בעזרת אנונימוס!

למדריך: מדריך למורה : "יום בעלי החיים" בבית-הספר

 

 

 

פורסם תחת מערכי שיעור, מערכים מומלצים תגיות: גילאי:כיתות ז, ח, טכיתות א, ב, גכיתות ד, ה, וכיתות י, יא, יבסוג המערך:פעולה חוויתית ולתנועת נוערדיוןהרצאה ומצגתדקות:כ-90סדרת שעוריםמילות מפתח:זכויות בעלי החיים - דיון רעיוניאקטיביזם [קישור ישיר]